Medlemmer: Ekstraordinært representantskapsmøte

(Oppdatert 16.11.2022. Teksten bruker hyperlinker, så den blå teksten skal man kunne trykke rett igjennom for å få relevant informasjon. Her vil vi legge til all relevant informasjon for å unngå for mye mailer)

Kjære alle sammen!

 

Ifm behandlingen av sakspapirer som ikke var ferdig til representantskapsmøtet vårt, kaller vi inn til et ekstraordinært representantskapsmøte.

Tisdspunkt: 13. desember 17.30-20.30

Sted: Grønland 12, 0188 Oslo

På vårens representantskapsmøte signaliserte vi at forsinkelsen i noen av sakspapirene var primært at at vi ikke hadde rukket en siste runde hos regnskapsfører før årsregnskapet ble revidert. Det ble forespeilet at det var forventet å ha lite innvirkning på det endelige reviderte årsregnskapet. Dette påvirket også vedtakene, hvor protokollunderskriverne ble bedt å fungere som en ekstra kontrollmekanisme.

Dette er bekreftet i de oppdaterte sakspapirene. Her kan dere sortere fra siste tillagte innlegg. Her vil dere se 3 nye dokumenter lagt til henholdsvis 30. august og 1. september.

 

Det er lite endringer i sakspapirene fra vårens representantskapsmøte, så vi setter derfor av lite tid til behandlingen av disse. Men det har samtidig skjedd mye siden sist, så vi ser at det er et ekstra behov for å ha god tid til diskusjon og til oppdateringer.

 

Tidsskjema:

  • Vi har invitert Tormod Heier, professor og forskningsleder ved Stabsskolen, til å innlede for oss fra 17.30 om status Ukraina, norsk politikk og veien videre. Tormod ønsker mest mulig tid til spørsmål og svar, så vi ser fram til en god og dynamisk samtale.
  • Har dere ikke mulighet til å komme 17.30, kan dere hoppe over innledningen til Tormod og komme 18.15.

 

Påmeldelses-skjema.

Kjempe fint om dere kan skrive representanter rett inn!

Frist for påmeldelse: 9. desember. Vi skjønner at det er knapp tid på mange fronter, så vi setter kort frist for påmeldelse og vil eventuelt ettersende endelige sakspapirer til de som er påmeldte for sent. De viktigste sakspapirene er de allerede lagt til drive-mappa fra vårens representantskapsmøte (endelig årsregnskap og revisjon), og vi har laget en egen mappe til løpende sakspapirer til diskusjon.

 

Zoom-lenke.

Obs: Vi oppfordrer alle som kan å møte fysisk. Flere har erfart at vår mulighet for hybride møter er veldig begrenset. Vi har en litt større skjerm tilgjengelig enn forrige representantskapsmøte, men det er fortsatt begrensa.

 

For spørsmål: oda@norgesfredsrad.no