Atomtrusselen er stor, avslører Trident-varsler

Vi har lenge visst at det britiske atomvåpenanlegget har store sikkerhetsmangler. Nå er varsleren William McNeilly i forvaring etter å ha avslørt hemmeligheter om det britiske atomvåpenprogrammet, Trident, som burde uroe de fleste.

submarin_trident_marina_regala_35763600

Ingeniøren William NcNeilly avslører at det står enda verre til med sikkerheten rundt de britiske atomvåpnene enn man har fryktet. Faren for ulykker, sabotasje og terrorisme er enorm, og vi må kvitte oss med disse våpnene, mener han. Han hevder å ha avslørt over 30 forskjellige brudd på sikkerhetsreglementet under tjenesten på ubåten HMS «Victorious».

McNeilly la ut en 18-siders rapport på WikiLeaks om farene ombord Trident. Trident er et operasjonelt system av fire Vanguard-klasse ubåter bevæpnet med Trident II D-5 ballistiske missiler, i stand til å levere termonukleære stridshoder fra flere uavhengig målrettbare fartøyer. Det er den dyreste og farligste av de britiske militære styrker.

Blant sikkerhetsbekymringene er en mangel på testing av trygge rakett-lanseringer, en oppstartet brann i et rakettkammer, og at sikkerhetskort og sekker går ukontrollert.

– Det er bare et tidsspørsmål før vi blir infiltrert av en psykopat eller en terrorist, skriver han.

Påstandene til McNeilly har blitt støttet av sikkerhetsekspert Dr. John Borrie, fra tenketanken Chatham House. – Vi bør være veldig bekymret, sier han. – Det finnes ikke noe slikt som en iboende trygg atomvåpenarsenal. Dette inkluderer den britiske.

Ikke et 80-tallsproblem

Det er nemlig ikke bare bruken av atomvåpen som vi må beskytte oss mot. Risikoen for ulykker, feilvurderinger eller uautoriserte lanseringer, basert på tekniske og menneskelige feil, blir stadig mer akutt.

Fremveksten av stater med ustabile sikkerhetssituasjoner, som Nord-Korea, Pakistan, og muligens Iran, som er væpnet med atomvåpen, bidrar til å øke usikkerheten. Det finnes også en gryende frykt om de erklærte ambisjonene for terrorister å stjele, kjøpe eller bygge en atombombe. Problemet er like, om ikke mer, aktuelt i dag som før og er derfor ikke bare et 80-tallsproblem. Atomtrusselen kan kanskje føles fjern og uviktig. Det er den ikke.

Verdens farligste og mest ødeleggende våpen utgjør en rendyrket trussel. Atom­vå­pen er det eneste masse­øde­leg­gel­ses­vå­pe­net som ikke er for­budt. Våpe­net skil­ler ikke mel­lom sivile og stri­dende i krig, og dette bry­ter med våre mest grunn­leg­gende huma­ni­tære prin­sip­per. Vi har nok av våpenet til å utslette oss selv og sprenge hele klodens landmasse mer enn en gang. Likevel bruker stater milliarder på deres atomvåpenprogram.

Militært overforbruk

Ni land har atomvåpen og alle er i ferd med å oppgradere og modernisere sine våpen. Russland har akkurat vedtatt å ruste opp atomvåpenarsenalet for 770 milliarder dollar, mer enn seks norske statsbudsjetter.

Ifølge den britiske anti-atomvåpen kampanjen (CND), så vil den nåværende regjeringen erstatte Trident til en pris på rundt £100 milliarder. Disse pengene ville vært nok til å fullstendig finansiere landets akuttmottak i 40 år, ansette 150.000 nye sykepleiere, bygge 1,5 millioner rimelige boliger, bygge 30.000 nye grunnskoler, eller dekke skolepenger for 4 millioner studenter. Ved å oppruste og modernisere våpenarsenalet brukes mangemillioner som kunne gått til bedre formål.

Et rammeverk for gjensidig nedrustning må være løsningen for å oppnå en atomvåpenfri verden. Det første steget i den retning er et atomvåpenforbud.

Internasjonal uenighet

Forrige uke ble Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen avsluttet uten enighet om noe sluttdokument. Statene som ønsker framgang innen internasjonal atomnedrustning trenger et nytt verktøy.

Den gode nyheten er at over 100 stater har signert løftet om å jobbe for et forbud mot og avskaffelse av atomvåpen. Den dårlige nyheten er at Norge ikke er blant dem. Enda.

Den forrige regjeringen startet et internasjonalt engasjement mot atomvåpen kalt «det humanitære initiativ». Nå har utenriksministeren i praksis trukket Norge fra pådrivergruppen for initiativet og dermed svekket kampen mot atomvåpen. Å ønske seg en verden uten atomvåpen må være det første skrittet for å oppnå det, skriver ICAN.

– Dette er et spørsmål som er hevet over partipolitikk. De siste årene har det kommet ny kunnskap om atomvåpens sikkerhetsrisiko, og situasjonen er enda verre enn man tidligere har trodd. Atomvåpen er rett og slett ute av kontroll, sier Anne Gerd Grimsby Haarr, daglig leder i Nei til atomvåpen.

Forrige uke var det høring på Stortinget om Norge skal arbeide for et forbud mot atomvåpen. Arbeiderpartiet og KrF må komme mer tydelig på banen, men med unntak av regjeringspartiene Høyre og Frp, har samtlige partier uttalt støtte til et forbud mot atomvåpen.

Varslerens skjebne

Mandag kveld forrige uke overga McNeilly seg til marinepolitiet på Edinburgh flyplass, men det britiske forsvarsdepartementet har nektet å si hvor han har siden blitt holdt, eller hvordan han kan bli straffet.

John Ainslie, koordinator for CND, har kalt for større åpenhet. – Forsvarsdepartementet bør være mer åpen om hvordan denne modige mannen blir behandlet, sa han. – Vi kan ikke tillate noen som avslører mangler i atomsikkerhet å forsvinne inn i et sort hull.

Vi må skape en tryggere varslerkultur slik at fokuset kan være på omstendighetene de belyser, og ikke straffeforfølgelse av personen bak. Risikoen for at atomvåpen skal bli brukt, med vilje eller uhell, er helt reell. Atomvåpen er ute av kontroll og bør forbys og avskaffes før vi slipper opp for flaks.

 

Les også:

– Lettere å få tilgang til kontrollsenteret for atomvåpen enn å komme inn på nattklubb, Dagbladet.
– Våpnene vi har tatt for gitt, Nye Meninger.
– På tide med en selvstendig atomvåpenpolitikk? Norges Fredsråd.
– MoD under pressure to explain fate of Trident whistleblower William McNeilly, The Herald Scotland.

Norges Fredsråd arrangerer denne uken Whistleblower Week, en serie arrangement med fokus på vars­ling.