Atom-avtale med Iran vil ha store konsekvenser for hele Midtøsten

Unknown-3Historiske samtaler mellom Iran og vesten er nå i gang. Irans utneriksminister Mohammed Javad Zarif tror de vil lykkes med å komme frem til en avtale som kan være starten på nedrustning av Irans atomprogram. Dette vil være historsik etter 30 år med findskap og mistenksomhet.

Vesten er overbevist om at Iran utvikler atomvåpen, målet med avtalen er å kunne gi mer tid til partene slik at det kan forhandles frem en avtale neste år. Først da vil man ta sikte på å kunne starte en nedrustning av Irans militære deler av atomprogrammet. 

Genève-forhandlingene omhandler i hvilke grad Iran vil kunne anrike uran og muligheten for å stoppe bygging av tungtvannsinstallasjonen i Arak. Ved å gå med på slike krav vil Iran få tilgang på rundt 10 milliarder dollar fra frosne kontoer i utlandet, i tillegg til en opphevelse av flere sanksjoner.

Isreal stiller seg svært skeptisk til avtalen som nå er ved å bli å utformet, – La oss ikke lure oss selv– den midlertidige avtalen blir den permanente avtalen, sier den israelske statsråden Gilad Erdan, som er nært assosiert med statsminister Benjamin Netanyahu.

Det antas at Iran nå kun er måneder fra å besitte et fullverdig atomprogram. Israel advarer at når denne terskelen er nådd vil et atomkappløp utløses i Midtøsten og usikkerheten vil igjen øke.

Usikkerhet rundt Irans atomlager.
En iransk dissidentgruppe har den siste tiden avslørt flere skjulte og hemmelige atomlageranlegg. FN-atominspektører hevder at etter Rouhani kom til makten har Iran kun begrenset atomutvikling ved alle kjente installasjoner.

Hvis man klarer å bli enige om en atomavtale vil dette ha store konsekvenser for hele Midtøsten. Iran vil igjen få tilgang på pengerusserser, noe som vil bety mye for at regimet som i den siste tiden har vært preget av høy inflasjon skal kunne stabiliseres. I tillegg vil utsiktene for forhandlinger med Syria øke da man nå bringer inn sjiamuslimske Iran inn i det internasjonale samfunn. På den andre siden, Isreal vil trolig være mindre samarbeidsvillig ettersom USA nå går med på en Iran-avtale. Fredsutsikter i Palestina vil derfor reduseres. Avtalen vil ha store konsevenser for maktbalansen i midtøsten da dominerende sunni-makter som Saudi-Arabia, Egypt og Gulfstatee nå føler seg sveket av USA.

Les hele artikkelen her