AKT 5: Fredskultur

Sammen med Antikrigs-Initiativet og Norges Fredsråd inviteres du til deltagelse i prosjektet AKT 5: FREDSKULTUR

Hvor: Oslo Rådhus
Når: 28. januar fra 15.00 – 18.00

Prosjektet starter med en omvisning av kunsten i Oslo Rådhus, samt et møte i atelieret til Jad El Khoury i Oslo Rådhus. Der vil prosjektet starte med spørsmålene:

  • Hvordan ville Alf Rolfsen sin frise sett ut i dag?
  • Hvilke elementer må med når “fredskultur” skal visualiseres?

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:

Den norske billedkunstneren Gitte Sætre har latt seg inspirere av kunstner Alf Rolfsen sin historiske Okkupasjonsfrise i Oslo Rådhus. Dette skriver hun om prosjektet sitt:

Tanken er å bringe ulik kunnskap sammen når komposisjonen skal utvikles. Slik kan FRISEN bli forankret i ulike erfaringer og perspektiver i samfunnets kompleksitet. Et bilde på noe oppbyggende.

Dette prosjektet vil være særlig interessant for:

Personer med ulike kunnskaper om samfunnsbygging og politisk engasjement, fra ulike sektorer i samfunnet inviteres til kollektiv tenkning. Sosiologer, Samfunnsvitere, Antropologer, Urbanister og Byplanleggere, Historikere, Politikere og Samfunnsaktivister, Klimaeksperter, Kunsthistorikere, Forskere og studenter ved Fred og Konfliktstudier, Psykologer, Teknologer og Dataeksperter og ikke minst det øvrige sivilsamfunnet og det sittende bystyret i Oslo.

Oslo by anses i dag som et fredssymbol internasjonalt på grunn av Fredsprisutdelingen og Oslo-avtalen. Initiativet kommer i forbindelse med markeringen av Oslo by-jubileet 2024 og den hederlige utnevnelsen av Oslo som menneskerettighetsby, samt kommunens engasjement og støtte til FNs atomvåpenforbud, gjennom ICAN sin Cities Appeal.

Komposisjonen blir et historisk portrett som flyter over og inn i fremtidsvisjoner. Prosessen blir fremlagt for offentligheten som en dialogbasert sceneforestilling og som en frise malt på et offentlig bygg hvis disse store ambisjonene lar seg gjennomføre.

PRAKTISK INFO:

Første møte er satt til søndag den 28.januar fra kl 15 til 18. Oppmøte Oslo Rådhus. Alle som ønsker å vite mer om prosjektet oppfordres å sende en mail til prosjektleder Gitte Sætre på: gittesatre@protonmail.com

OBS! Det er begrenset med plasser! Målet er å få med en så bred og tverrfaglig gruppe som mulig. Alle som ønsker å melde seg på kan sende en e-post til prosjektleder og initiativtaker Gitte Sætre. Hvem som får plass på arrangementet kommer an på hvor stort engasjement arrangementet får og hvor bredt vi når ut. Hjelp oss gjerne med å spre dette arrangementet videre til folk i alle samfunnsektorer.

Informasjon om kunstneren og hennes samarbeidspartnere:

https://www.gittesatre.com/
https://antikrigsinitiativet.no/

#FREDSKULTUR er et begrep som ble diskutert flittig tidlig på 90-tallet i FN, og som den gang da resulterte i en “Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace” 13. September 1999. Et begrep som blant annet Ingeborg Breines, fredspedagog, tidligere direktør for Women and a Culture of Peace i UNESCO, og tidligere president i Det internasjonale fredsbyrå (IPB), fremmer i sin nye bok Fredskultur. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ? (2023). Ingeborg Breines vil selv delta på arrangement. Vel møtt!

Arrangementet er støttet med blant annet midler fra Utenriksdepartementet, fra tilskuddsordningen for nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. En tilskuddsordning som skal bidra til økt kunnskap og engasjement for kjernefysisk nedrustning, i Norge og internasjonalt.

Bildet som er brukt er et utdrag fra Okkupasjonsfrisen fra 1947-49 er malt av Alf Rolfsen. Verkets totale format er 3,67 x 30,5 m og er å finne i Sentralhallen i Oslo Rådhus. Teknikken som er brukt kalles freskoteknikk. En freske er et maleri utført med jordfarger eller mineralske farger på våt kalkvegg. Fargepigmentene binder seg kjemisk til veggen når de blandes med vann.

Lenke til Facebook-arrangementet.