Øker faren for atomkrig

I debatten om anskaffelsen av F-35-jagerfly i samtidsmagasinet Ny Tid argumenterer Norges forsvarsminister for at F-35 ikke vil bære atomvåpen, verken nå eller i fremtiden. Likevel gir kjøpet av jagerflyene signaler om at Norge er i ferd med å ruste opp militært. Ifølge Norges Fredsråd er dette feil retning å gå tatt i betraktning en felles nordisk sikkerhetspolitikk. Anskaffelsen av F-35 er også et direkte bidrag til utviklingen av kapasiteter til anvendelse av atomvåpen, som en del av det som kan oppfattes som en militær strategi ledet av USA og NATO.

Se svarinnlegg og les hele debatten nedenfor.

“Ved å kjøpe det amerikanske jagerflyet F-35 bidrar Norge til utvikling av et forsvar basert på atomvåpen. Norges risiko for å bli dratt inn i stormaktskonflikter mellom Russland og USA øker”.

Les første innlegg, “Øker faren for atomkrig“, av Hedda Langemyr, leder i Norges Fredsråd, i Ny Tid 1. juni 2012.

Men det å kun snakke om de positive aspektene ved Norges atomvåpenpolitikk, er som kun å forholde seg til den ene halvdelen av ens egen kropp. Kan det være slik at venstrehånda til regjeringen ikke vet hva høyrehånda gjør?“.

Les debattinnlegg til Nosizwe Lise Baqwa, ICAN Norge, “Stans atomvåpeninvesteringene“, i Ny Tid, 22. juni 2012.

Er det mulig å tenke seg et Norge uten nye jagerfly, uten å bli stemplet som naiv eller utilregnelig?

Les leder i Ny Tid, av Dag Herbjørnsrud, ansvarlig redaktør i Ny Tid, “Visjonen som forsvant“, i Ny Tid, 15. juni 2012.

Ved å kjøpe F-35 gir vi også et svært direkte bidrag til å utvikle kapasiteter til anvendelse av atomvåpen. Hvorfor mener forsvarsministeren at verden i dag, to tiår etter den kalde krigens slutt, trenger en ny leveringsplattform for atomvåpen? Hvorfor skal norske skattebetalere bidra med mange milliarder kroner til et slikt utviklingsprosjekt?

Les Hedda Langemyrs, leder i Norges Fredsråd, siste svar til forsvarministeren, “F-35-kjøp støtter  atomvåpen“, i Ny Tid, 15. juni 2012.

Forsvarets langtidsplan vil trolig bli vedtatt enstemmig i Stortinget i dag. Det spørs om våre politikere ikke vet bedre, eller om de med fullt overlegg har sagt ja til en plan som kan få katastrofale følger for ‘fredsnasjonen’ Norge“.

Les også innlegg fra Barbara Gentikow, styremedlem i IKFF, “Norske fly med atombombelast?“, i Klassekampen, 14. juni 2012.

 “Hedda Langemyr i Norges Fredsråd sier i en kronikk i Ny Tid 1. juni at det norske kjøpet av F-35 øker faren for en kjernefysisk krig. Dette er ikke riktig. Langemyr gir inntrykk av at den teoretiske muligheten til å bære kjernevåpen åpner dørene for at norske F-35 i fremtiden skulle utstyres med disse“.

Les svarinnlegget fra Espen Barth Eide, “F-35 endrer ikke kjernevåpenpolitikken” i Ny Tid, 8. juni 2012. 

Lederen i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, frykter at våre nye kampfly, F35, vil øke faren for atomkrig, ifølge en kronikk hun hadde på trykk i Ny Tid 1. juni. Det er nok å bekymre seg for når det gjelder trusler mot fred og stabilitet, om vi ikke skal konstruere unødige bekymringer“.

Les svarinnlegg fra Svein Roald Hansen, “F-35 øker ikke atomkrigfare” i Ny Tid, 8. juni 2012.