Arms Trade Treaty

Norges Fredsråd arrangerte i dag torsdag (21.06.2012) vårens fjerde faglunsj. Invitert fra Alexander Harang fra Norges Fredslag med Arms Trade Treaty som tema.

Norges Fredslag har som formål er å fremme ikke-voldelig konflikthåndtering som alternativer til krig.

Arms Trade Treaty – Våpenhandelsavtale 

Ideen om å forby «uansvarlig våpenhandel» startet i 1990-årene, og vi konkretiseres i juli 2012 når FNs medlemsland skal forhandle frem den endelige våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty (ATT).

Hviterussland har vært blant de landene som har vist seg mest kritisk til ATT, og har problematisert kriteriene avtalen stiller til respekt for menneskerettigheter og kriterier for hvilke land det ikke skal være lovlig å eksportere våpen til. Hviterussland er en stor våpenleverandør og har blant annet stått for en levering på 17 % av Syrias totale våpenimport i perioden 2007-2011.I samme tidsperiode var 78 % av Syrias våpenimport levert av Russland, og 5 % av Iran.

Forhandlinger og strategi

Det er flere land som reforhandler og stiller krav for å sikre egen våpenindustri. Russland har blant annet reforhandlet tidligere avtaler med Venezuela, Libya og Algerie, hvor landenes utenlandsgjeld til Russland strykes mot at de foretar innkjøp av russiske våpen.

Hellas var på sin side Europas største våpenimportør i perioden 2007-2011. Mye  I 2010 ble 7,1 milliarder Euro brukt på det greske forsvaret. I 2012 økte Hellas forsvarsbudsjettet samtidig som landets innbyggere opplever en stor økonomisk krise. Mye av årsaken til Hellas’ kanskje urasjonelle prioriteringer er tilknyttet press fra større EU-stater som Frankrike og Tyskland. Disse landene krever at Hellas skal betale for våpnene de har bestilt før de får motta tyske og franske pengepakker for hjelp til den økonomiske krisen.

Normer for hindring av våpeneksport

Alexander Harang mener det er avgjørende å bygge opp normer som skal hindre eksport av våpen. Det finnes allerede flere eksempler på hvordan lovverk og allerede gjeldende krav har hindret transport av våpen i å nå sine endelige mål. Et skip fra Russland med våpen til Syria måtte blant annet legge til kai på Hybridene fordi det manglet forsikring for å kunne frakte våpenlasten videre. EUs medlemsland har også en felles norm som hindrer våpenlast i å komme frem.

Utviklingskriteriet for våpeneksport

Mats Tony Birkelund har i mars 2012 skrevet rapporten «Utviklingskriteriet for Våpeneksport – en norsk og europeisk tilnærming». For mer informasjon om ATT eller om denne rapporten, ta kontakt med Norges Fredslag.