Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 20 organisasjoner i norsk fredbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo hvor vi driver aktiv arrangementvirksomhet som belyser nasjonale og internasjonale fredspolitiske spørsmål.

Fra 15. august 2013 søker vi en praktikant til vår daglige virksomhet. Praktikantstillingen gir et bredt innblikk i hvordan fredsbevegelsen arbeider, med arbeidsoppgaver innenfor informasjonformidling, arrangementvirksomhet og politisk påvirkning. Vi søker en person som har samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn, med ønskelig erfaring fra tidligere organisasjonsarbeid. Du må kunne ta selvstendig initiativ samt jobbe godt i team, ta utfordringer på strak arm og synes at freds- og forsvarspolitiske spørsmål er interessant. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Stillingen er minimum 50%, ønskelig med mer. Varighet: Fortrinnsvis ett år, men et halvt år kan også diskuteres. Stillingen er ulønnet. Oppstartsdato: 15. august 2013.

Norges Fredsråd holder til i hyggelige lokaler på Fredshuset i Møllergata 12 rett ved Youngstorget.