Venstre vil evaluere norsk innsats i Afghanistan

5. juni i år fremmet Venstres leder Trine Skei Grande et forslag i Stortinget om å gjennomføre en helhetlig og uavhengig evaluering av den norske innsatsen i Afghanistan.

Venstre mener det er “viktig og riktig” å gjennomføre en uavhengig vurdering av innsatsen, både militært og humanitært, nå som Norges engasjement i Afghanistan er i ferd med å avsluttes.

Venstre foreslår at det nedsettes et utvalg som foretar en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan.

“Utvalget bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge har forpliktet seg til”, sa Trine Skei Grande i sitt innlegg til Stortinget.

“Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyk på hva som burde vært gjort annerledes”.

Både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet stiller seg avventende til å gjennomføre forslaget. Statsminister Jens Stoltenberg sier til Aftenposten (06.06.12) at det er feil tidspunkt å nedsette et eget utvalg nå. “Fordi det gir inntrykk av at vi er ferdige med jobben”, sier Stoltenberg.