Tapt barndom – Palestinske barn under okkupasjon

Er det noen som har forundret seg over at Israel i november 2023 bytter gisler som ble tatt til fange av Hamas 7. oktober, med palestinske barn som har vært fanget i israelske militære fengsler? Ikke alle vet at Israel arresterer og fengsler palestinske barn helt ned til 12 års-alderen, og at Israel er det eneste landet i verden som straffeforfølger barn i militære domstoler.

Også i Norge hender det at en 16-åring blir arrestert og fengslet. Men da er det som en absolutt siste utvei. Både Norge og Israel har ratifisert FNs Barnekonvensjon. I Norge gjelder konvensjonen for alle barn. I Israel gjelder den ikke for palestinske barn på Vestbredden. Siden 1967 har tusenvis av Vestbreddens barn sittet i israelske fengsler, under militærmaktens rigorøse militærlovgivning.

Siden 1967 har Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza vært okkupert av Israel. Kampanjen PIM, Palestinske barn i israelske militære fengsler, har til nå konsentrert seg om Vestbredden og palestinske barns situasjon der. Hver dag, ofte midt på natten, arresteres minst to palestinske barn av tungt bevæpnede israelske soldater som trenger seg inn i huset. Barna blir sparket og bundet, lempet inn i et militært kjøretøy med bind for øynene og kjørt til et ukjent sted. Foreldrene vet ikke hvor barnet blir av. De fleste av disse barna blir beskyldt for steinkasting. De blir kjørt til en militær domstol, stadig oftere blir de satt i enecelle uten vinduer, alene med en madrass på gulvet. Her kan de bli i opptil 30 døgn før de blir forhørt av en israelsk offiser, som regel uten advokatbistand.

PIM – Kampanjen palestinske barn i israelske militære fengsler, ble etablert etter en rapport fra UNICEF i 2013 dokumenterte at palestinske barn på Vestbredden blir arrestert og utsatt for systematisk mishandling fra det øyeblikket de blir arrestert til anklage og en eventuell dom foreligger. I de årene som er gått er det dokumentert at:

  • Israels forsvar, IDF, raider 10 til 12 landsbyer hver dag, hvert år. Ikke alle raid resulterer i arrestasjoner, men IDF ransaker vanlige hjem, vanligvis om natten, for å trene unge, nye israelske soldater.
  • Ca 700 palestinske barn blir arrestert hvert år. Noen av disse barna er 12-13 år gamle, de fleste er 15-17 år. For bakgrunnsinfo anbefaler vi filmen “Two Kids a Day”, en israelsk dokumentar av David Wachsmann.

Dokumentasjon fra Defence for Children International-Palestine, som i år ble tildelt Raftoprisen, er basert på edsvorne erklæringer fra mer enn 1000 arresterte barn. Erklæringene bekrefter UNICEFs rapport. Ingen virkelige forbedringer har funnet sted siden rapporten ble offentliggjort i 2013. Siden 2013 har bruken av isolat blir mye mer vanlig, 43 % av barna blir nå satt i enecelle, ofte uten lys, eller med lys 24 timer i døgnet, med skiftende temperatur, sterk kulde eller ubehagelig varme og høy musikk. Vi kan vel alle tenke oss hva isolat kan gjøre med et barn på 15-16 år. Vi vet at de får angst, depresjon og mister troen på fremtiden og livet. Mange ungdommer blir satt i “administrativ forvaring”, som betyr at de blir fengslet uten siktelse, rettsak eller dom, bare med en anklage eller mistanke om at de planla fremtidige aksjoner mot okkupasjonen. Vi har ikke oppdaterte tall, men i september 2023 satt 23 palestinske barn  i fengsel uten lov og dom. Amnesty rapporterer om tortur, mishandling og ydmykelser av palestinske fanger. Etter Hamas sitt terrorangrep på israelske sivile 7.oktober 2023 svarte Israel med terrorbombing av Gaza. I lys av krigen i Gaza øker volden fra bosettere og soldater mot den palestinske befolkningen på Vestbredden. Siden 7.oktober er mange tusen palestinere arrestert, og fengslene er overfylte.

FNs generalsekretær uttalte for to år siden: “If there is a hell on earth, it is the life of children in Gaza”. For noen dager siden sa han: “Gaza has become a graveyard for children”. Minst 5000 barn er drept av bomber, begravet under sine nedraste hus, drept mens de prøvde å skjule seg på skolen eller på sykehuset, eller på vei for å søke ly.

Vår fortvilelse og sympati går til sivilbefolkningene i Gaza, på Vestbredden og i Israel. Den internasjonale domstolen (ICC) må ta ansvaret for å felle dommene over krigsforbrytelsene, både Israel og Hamas må få sin dom i Haag. Ingen har lov til å ta seg til rette og terrorisere, bombe eller drepe uskyldige sivile, barn eller voksne.  Retten til å forsvare seg betyr ikke at man har rett til å drepe 5000 barn.

Hva skjer med et barn som før hun fyller 17 år har opplevd fem kriger, at hennes hjem minst to ganger er blitt bombet i filler. Eller en gutt som blir arrestert og satt i enecelle i 25-30 dager fordi han har kastet stein. Eller som har sittet i mange måneder i fengsel uten lov og dom fordi han mistenkes for å ville planlegge en aksjon mot okkupasjonen.

Blir han en ivrig fredsaktivist som kjemper for forsoning, samarbeid og demokrati, eller…..?

For PIM

Marianne Dahl og Kristin Eskeland

Her finner dere PIM på Facebook.

Flere kilder:
Redd Barna: Palestinske barn mishandles i israelsk varetekt
Amnesty: Israel begår apartheid mot palestinere
Military Court Watch: The systematic torture and/or ill-treatment of protected persons (children) and their unlawful transfer from occupied territory

Bilde:
Oversikt over antall palestinske barn i israelske fengsel hentet fra DCI Palestine. Tallene inkluderer ikke barn fengslet i midlertidige ungdomsanstalter.