Stikkord: Norden

Muligheter og utfordringer i et nordisk samarbeid

Hvordan kan Norden skape en fredeligere verden? Hvilke erfaringer og muligheter finnes i et nordisk [...]

– Sikkerhetsbegrepet favner mer enn staten og militæret

Mange forholder seg kun til staten og militæret som aktører i konflikten om nordområdene. Å [...]

Norden for fred?

Hvilke kompetanse og erfaringer finnes i nordiske fredsorganisasjoner? Norges Fredsråd var denne helgen til stede [...]