Innlegg

Fredsprofil februar: «Fredens ring»

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller en orga­ni­sa­sjon som har utmerket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått.  Årets andre fredsprofil er «Fredens ring»-markeringen ved den jødiske synagogen i Bergstien lørdag 21. februar. Kort om saken: Norske muslimer tok ini­tia­tiv til å danne en menneskelig ring rundt synagogen i […]