Syria-Ideologisk sand i solidaritetsmaskineriet!

Daglig leder, Hedda Langemyr har skrevet et innlegg om Syria og solidaritet. Hun skriver blant annet: “Realpolitikken begrenser handlingsrommet vi har for å hjelpe det syriske folk, men venstre- og høyresidens ideologiske forståelser av hvem vi skal utvise solidaritet med og hvordan hindrer også effektueringen av et slagkraftig internasjonalt samfunn.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1020/subcat1020/thread251795/