Stillingsutlysning: Norges Fredsråd søker daglig leder

Norges Fredsråd er et partipolitisk uavhengig samarbeidsorgan for 19 fredsorganisasjoner. Fredsrådet drifter et kontorfellesskap på Fredshuset i Oslo sentrum. Organisasjonen arbeider for økt samarbeid og kompetanseheving mellom medlemsorganisasjonene og aktuelle partnere for å fremme fredspolitiske standpunkt i samfunnsdebatten.

Norges Fredsråd søker en daglig leder i 100% åremålsstilling (fire år) til vårt kontor i Oslo. Vi ser etter deg som er opptatt av organisasjonsutvikling og informasjonsarbeid, med et særlig engasjement for utenriks- og fredspolitikk og norsk fredsbevegelse.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ledelse av sekretariatet (innebærer personalansvar)
 • Myndighetskontakt
 • Organisasjonsutvikling
 • Kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid (etablerte medier, nettsider og sosiale medier)
 • Koordinere og forankre politiske standpunkt hos medlemsorganisasjonene
 • Arrangere møter og fagseminarer
 • Inntektsbringende søknadsarbeid
 • Følge opp og bistå medlemsorganisasjonene i deres arbeid, og stimulere til samarbeid dem imellom
 • Administrere og utvikle Fredshuset

Fredsrådet ønsker en medarbeider som:

 • Har god kjennskap til og erfaring fra fredsbevegelsen og tematikken vi jobber med
 • Har erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse
 • Har politisk teft og interesse for medlemsbasert organisasjonsarbeid
 • Har erfaring fra prosjektstyring og økonomiarbeid
 • Er flink til å bygge nettverk
 • Har relevant høyere utdanning
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på både norsk og engelsk
 • Er initiativrik, løsningsorientert og i stand til å sette seg inn i nye oppgaver raskt
 • Har gode samarbeidsevner og er flink til å motivere

Daglig leder representerer Norges Fredsråd utad, har ansvar for organisasjonens økonomi og rapporterer til styret.

Lønn etter avtale. Ønsket oppstart fra 1. januar 2018.

For mer informasjon eller spørsmål kontakt styreleder Tor Kristian Birkeland på tlf. 97152196. For kontakt etter 11. august må det avtales Skype-møte per e-post, tor.kristian.birkeland@gmail.com.

Søknad med CV sendes på e-post til post@norgesfredsrad.no innen 25. august.