Stadig færre afghanere tror på en bedre fremtid

En ny rapport fra forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser at afghanere har store problemer knyttet til arbeidsledighet, mangel på sikkerhet og korrupte styresmakter i Faryab provinsen som norske styrker hadde ansvar for frem til 2012.

De norske styrkene satte inn store ressurser for å fremme utvikling i provinsen, meningsmålinger fra FFI viser allikevel en klar negativ utvikling. Flere frykter nå at arbeidsledige afghanere vil la seg rekruttere til terrorgrupper. Dette gjelder spesielt for den pasjtunske Ghormach-regionen som har vært preget av harde kamper de siste årene. – De har ingen jobb å gå til. De har ingen inntekt. Da er det en bekymring at opprørerne kan utnytte den situasjon i sin rekruttering, sier Elin Marthinussen, forsker ved FFI.

Forskning viser også at færre afghanere har kontakt internasjonale hjelpeprosjekter som oppleves som positive. Bare 23 prosent av innbyggerne i Faryab sier at hjelpeprosjekter er gjennomført i deres nærområder.

Sikkerhet er ofte hovedfokuset for internasjonal tilstedeværelse i Afghanistan. Rapporten fra FFI viser derimot at arbeidsledighet er hovedbekymringen for Faryabs rundt 1 million innbyggere.

Lokale styrker som nå har overtatt kontrollen i området, står ikke høyt blant innbyggerne som mener korrupsjon er et stort problem. Den nasjonal politistyrken blir allikevel oppfattet som viktig for å fremme sikkerheten i området.

Forskningsdirektør ved Christian Michelsens institutt, Arne Strand, peker på to hovedårsaker til arbeidsledigheten. – Den store ringveien gjennom provinsen skulle gi handelsdrivende en mulighet til å selge sine varer og reise, men den tør få å bruke. I tillegg er det mange som reiste til Iran, der det også er problemer nå. Dersom Norge skal fortsette å prioritere Faryab, må vi klare å gi folk inntekter lokalt, sier Strand. Les mer her

NORGES FREDSRÅD MENER at et videre engasjement i Afghanistan må være knyttet til FN. Afghanistan står i dag overfor enorme utfordringer og mange land vil trekke seg ut i 2014. Norge gikk inn militært i Afghanistan på gale premisser, og som rapporten fra FFI tyder på har ikke utenlandske styrker maktet å styrke utviklingen og sikkerheten i landet. Vi har likevel et ansvar, men dette ansvaret må bæres på sivile premisser og under sivil ledelse og engasjementets art og innsats må defineres på Afghanernes vilkår.

Vi ser frem til et spennende år med mange viktige arrangementer som vil markere veien videre for Afghanistan!