Spekulativt og respektløst, Faremo

Daglig leder Hedda Langemyr kommenterer den tvilsomme sammenlikningen forsvarsminister Faremo hadde mellom ofrene på Utøya og hjemvendte Libyasoldater i Dagsavisen, 04.08:

Spekulativt og respektløst, Faremo

Jeg ble mildt sagt overrasket over forsvarsminister Grete Faremos uttalelser i Dagsavisen, 04.08, i forbindelse med hilsningstalen hun holdt for hjemvendte soldater fra Libya: “Dere reiste ned med de samme verdiene og grunnholdningen i bagasjen som ungdommen på Utøya”. For det første mener jeg at man skal være ekstremt forsiktig med å tolke avdøde ungdommer til inntekt for noen som helst politisk agenda, spesielt hvis det er et forsøk på å øke legitimiteten av tvilsomme politiske beslutninger. For det andre er denne sammenlikningen ekstra makaber med tanke på at vi her har å gjøre med en gruppe uskyldige, forsvarsløse ungdommer som ble utsatt for ekstrem vold. Å sammenlikne voldsofre med en militær gruppe som dro ned til Libya med bomber i bagasjen og som utøver vold mot andre, er noe Faremo burde holdt seg for god for. Disse ungdommene har allerede vært i krigen, det fins ingen grunn til å involvere dem i flere. I tiden som kommer bør fokuset rettes mot ofrene, deres pårørende og andre direkte berørte. Vi skal hedre dem for det de var og det hver enkelt av dem sto for, ikke benytte situasjonen til å male dem inn i politiske bilder de kanskje ikke selv ville vært bekjent av!