Situasjonen i Gaza bekymrer Norges Fredsråd og medlemsorganisasjonene våre dypt

Følgende tekst ble sendt som brev til Statsministerens kontor 9. april. Brevet er utformet og vedtatt av styret i Norges Fredsråd.

Situasjonen i Gaza bekymrer Norges Fredsråd og medlemsorganisasjonene våre dypt. Det er en betydelig økning i fiendtligheter som har resultert i sivile tap, ødeleggelse av infrastruktur og dyp lidelse blant befolkningen, med ingen snarlige løsninger i sikte. Norges Fredsråd vil minne regjeringen om Norges forpliktelser til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, internasjonal lov og fredelig konfliktløsning.

Vi har følgende krav til Norges regjering:

 • Et veikart til en tostatsløsning må være en del av fremtidige fredsforhandlinger.
 • Stopp all import, eksport og levering av varer og tjenester til Israel.
  Trekk oljefondets investeringer ut fra selskaper som er knyttet til Israels okkupasjon.
 • Øk Norges støtte til UNRWA. Den årlige bevilgningen på 300 millioner kroner til UNRWA må økes vesentlig.
 • Vi anbefaler at det fattes et politisk vedtak om at norsk militært utstyr (A-materiell og B-materiell) under ingen omstendigheter skal havne i konfliktområdet.
 • Vi anbefaler at den norske staten kaller tilbake de ti stabsoffiserene som er stilt til rådighet for «Combined Maritime Forces». Vi mener at denne strategien bidrar til økt risiko for å eskalere konfliktnivået i Midtøsten-regionen.
 • Norge må jobbe for at Den internasjonale straffedomstolen – ICC øker sine investeringer i å etterforske krigsforbrytelser mot det palestinske folk på Gaza og Vestbredden betraktelig. I lys av andre krig og konfliktsoner, har arbeidet med å etterforske overgrep mot palestinere vært nedprioritert i lang tid.
 • Israelske og palestinske fanger må frigis.

Norges Fredsråd reagerer sterkt på at Israel ikke følger den entydige kjennelsen fra Den internasjonale domstolen – ICJ, fra 26. januar i år, som slår fast:

 • Israel må gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på den palestinske befolkningen i Gaza
 • Israel må umiddelbart sikre humanitær hjelp til Gaza
 • Israel må rapportere til ICJ, innen en måned, hvordan de har fulgt opp dette.

Norges Fredsråd er tilfreds med at Norge ikke er blant de landene som reduserer den livsviktige humanitære hjelpen som UNRWA bidrar med. UNRWA har vært til stede og gitt hjelp til palestinerne siden 1948, og det er av avgjørende betydning at den norske stat fortsatt støtter deres arbeid.

Vi ber på det sterkeste om at regjeringen tar våre bekymringer og anbefalinger på alvor og tar nødvendige skritt for å adressere den pågående krisen i Gaza. Det er på tide å handle i tråd med våre verdier om fred, rettferdighet og humanitær bistand.

Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan og paraplyorganisasjon som er dedikert til å fremme fred, dialog og ikke-voldelig konfliktløsning både nasjonalt og internasjonalt. Grunnlagt i 1945, har vår organisasjon vært aktivt engasjert i å arbeide for fredelige løsninger på konflikter og adressere de underliggende årsakene til krig og konflikt. Vi ser frem til å motta en respons fra regjeringen og håper på konstruktiv dialog og samarbeid for å finne løsninger som kan bringe håp og fred til Gaza og hele regionen.

 

Bilde: UNSplash/Mohammed Ibrahim