SIGNER OPPROP: 8.mai – vi vil ha frigjøringsdagen tilbake!

Norges Fredsråd har nå tatt initiativ til et OPPROP i kampen for å ta frigjøringsdagen 8.mai tilbake! Vi ønsker at 8. mai igjen skal være en dag for å hedre Norges frigjøring, fremfor fokus på norske veteraners innsats i nyere kriger. 

Den 8. mai skal ha fokus på fred og forsvar, fremfor militært angrep og intervensjon. Dagen bør ikke politiseres og skape sammenlikninger mellom vår nasjonale frigjøringskamp og vår deltakelse i angrepskriger i andre land. Norges Fredsråd er positive til en veterandag for å markere norske soldaters innsats, men mener denne ikke skal legges på samme dag som Frigjøringsdagen. 

Dette er en viktig markering for den norske fredsbevegelse.

Norges Fredsråd håper derfor på å mobilisere og engasjere privatpersoner og organisasjoner over hele landet.

Skriver under på OPPROPET her.

Lik 8.mai – vi vil ha frigjøringsdagen tilbake på Facebook her.