Parlamentarikere krever våpenhandelsavtale

Parlamentarikere i 24 land har allerede signert erklæringen som ble lansert tirsdag denne uka for å samle støtte til en sterk global våpenhandelsavtale i juli. Stortingsrepresentanter oppfordres nå til å gjøre det samme.

Parlamentarikere verden over fornyer nå sin støtte til en sterk Arms Trade Treaty (ATT). Erklæringen vil være åpen for signaturer fram til forhandlingsmøtet i FN i juli 2012.

Folkevalgtes støtte viktig
Erklæringen ble lansert av den internasjonale Control Arms-kampanjen i går. Allerede har parlamentarikere fra 24 land signert erklæringen. Nå oppfordres flere til å gjøre det samme:

-Som lovgivere, pådrivere og vaktbikkjer spiller parlamentarikere en svært viktig rolle for å fremme en sterk og effektiv Arms Trade Treaty i 2012 som kan bidra til å redde liv. Vi oppfordrer Stortingsrepresentanter fra alle partier til å signere denne viktige erklæringen, sier ForUMs rådgiver Borghild Tønnessen-Krokan.

Tønnessen-Krokan er styremedlem i Control Arms og følger ATT-forhandlingene på nært hold. Mandag møter hun representanter fra Stortingets utenrikskomtite sammen med styrekollega Daniel Mack fra den brasilianske organisasjonen Sou da Paz. Daniel Mack møter orgså norske organisasjoner hos ForUM onsdag 14 desember kl 10.15 for å informere om ATT.

Norge pådriver
Stortingets utenrikskomite har ved flere anledninger uttalt seg positivt om ATT-initiativet. Tønnessen-Krokan understreker at Norge har en positiv pådriverrolle i forhandlingene. Det samme har mange europeiske land samt en rekke land i sør som rammes av uansvarlig våpenhandel.

Hver dag dør 2000 mennesker som følge av væpnet vold og uansvarlig våpenhandel. Stadig flere land har erkjent at fraværet av internasjonale regler for å regulere våpenhandelen bidrar til væpnet vold, konflikt, kriminalitet, terror, fattigdom og korrupsjon.

Økende støtte
Støtten til våpenhandelsavtalen har vært økende siden et overveldende flertall av FNs medlemsland i 2009 stemte for å starte forhandlinger om en robust ATT. Kun Zimbabwe stemte imot.

Det siste året har en rekke grupper fremmet støtteerklæringer for en sterk ATT, deriblant voldsofre, investorer og religiøse ledere inkludert Desmond Tutu. Også andre Nobelprisvinnere som Oscar Arias fra Costa Rica og årets prisvinner Ellen Johnson Sirleaf har tatt til orde for en sterk ATT.

Blant norske organisasjoner som jobber med menneskerettigheter, fred og humanitære spørsmål er oppslutningen om ATT også stor, og ute tilsvarende blant organisasjoner som for eksempel den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Mer en 2000 parlamentarikere fra 124 land undertegnet en støtteerklæring for ATT i 2008. Nå håper initiativtakerne at enda flere vil støtte erklæringen i 2012.

Historisk mulighet
-Vi har nå en historisk mulighet til å regulere våpenhandelen og bidra til en tryggere verden. For få år siden ble dette ansett som en utopi. Nå er det knapt noen som betviler at vi får en avtale. Men skal vi klare å få en sterk og effektiv avtale i juli som kan bidra til å redusere lidelser og beskytte mennesker og livsgrunnlag trenger nå progressive land som Norge all den drahjelp de kan få, understreker Tønnessen-Krokan.

Initiativet til ATT kom fra Nobelprisvinnere i samarbeid med den internasjonale Control Arms-kampanjen som ble etablert i 2003 av Amnesty International, den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam samt den internasjonale håndvåpenalliansen IANSA.

I februar skal reglene for ATT-forhandlingskonferansen i juli bestemmes.

Les parlamentarikererklæringen og hvordan man signerer her: http://www.controlarms.org/parliamentarian-declaration

Bli med i Control Arms-kampanjen!

Les hva Stortinget mener om våpeneksport