Politisk støtte til fredshus i Oslo

Oslo SV støtter hovedstadens første fredshus!

I lys av vår internasjonale deltakelse i kriger i Afghanistan og Libya, samt terrorangrepene 22.juli, er behovet for en sterkere og mer slagkraftig fredsbevegelse mer presserende enn noensinne.Derfor bygger vi et fredshus!

Norges Fredsråd er godt i gang med et større tiltak for å samlokalisere den norske fredsbevegelsens administrasjon og aktivitet. Som paraplyorgan har vi lenge sett et behov for å konsentrere virksomheten vår, sikre bedre koordinering og profesjonalisering av det arbeidet som foregår i våre frivillige medlemsorganisasjoner. I januar etablerer derfor en rekke fredsorganisasjoner forhåpentligvis et nytt fredshus i Oslo sentrum. I den forbindelse ønsker Norges Fredsråd drahjelp fra både stat og kommune.

SVs ordførerkandidat Marianne Borgen hilser ideen om å bringe Norges fredsmiljøer sammen: – Vinner vi valget vil vi selvsagt være positive til ideen om et felles fredshus.

Formålet med etableringen er å sikre en samlokalisert bred kompetanse på fredspolitiske spørsmål, det være seg i forhold til diasporagrupper i Norge, integreringspolitikk, respons på terror, ikkevoldelig konflikthåndtering, våpeneksport eller korrigerende vurderinger i forhold til regjeringens utenrikspolitiske prioriteringer. Vi ønsker å drive voksenopplæring innenfor disse sakene, opplysningsarbeid og sikre en arena hvor ulike grupper kan komme og få velfunderte svar på ovennevnte problemstillinger og temaer.

– Oslo SV vil gjøre vårt for at et fredshus i Oslo blir realisert, fortsetter SVs ordførerkandidat i Oslo. Hun understreker at det er viktig at fredsbevegelsen må åpne for at barn i sterkere grad får delta i fredsarbeid: – Barns muligheter for å være fredsaktivister må styrkes.

I lys av terrorangrepet 22.juli, er mange av disse spørsmålene ekstra presserende. Mer åpenhet, mer demokrati og mer toleranse fordrer også gode og sterke sivile samfunnsstrukturer. En slik struktur har vi ambisjoner om at et slikt fredshus skal bli. Lokalt mener vi at Oslo, spesielt dersom et rødgrønt bystyre tar over, vil være spesielt tjent med å støtte et slikt fokus og bidra til å institusjonalisere mange av de verdiene vi har vært så veldig opptatt av de siste ukene.

Norges Fredsråd ser det som et klart lokalt anliggende for å fremme Oslo som fredsby- og kommune samtidig som det har både nasjonale og internasjonale ringvirkninge

Oslo SVs ordførerkandidat Marianne Borgen hilser Norges Fredsråd sin utfordring velkommen: – Vi skal samle alle aktørene i Oslo som jobber for fred. Vi skal arrangere en årlig fredskonferanse, legge forholdene til rette for samarbeid mellom fredsorganisasjoner og vi skal utvide vennskapsbysamarbeidet

Hvis et rødgrønt bystyre kan bidra med å bringe de norske fredsmiljøene sammen, så vil vi selvsagt gjøre det, avslutter hun.

Hun understreker at som Oslo sin ordfører vil hun samle fredsmiljøene i Oslo, og i større grad gjøre fred til tema også når det ikke deles ut fredspris i Oslo Rådhus.

Publisert torsdag 8. september av daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda B. Langemyr, på Dagsavisens Nye meninger: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread181218/