Ønsker større debatt om den norske modellen i Afghanistan

Forsker Gunhild Hoogensen Gjørv stiller seg kritisk til den norske modellen i Afghanistan. Aktiviteten til norske soldater i Afghanistan var i svært liten grad koordinert med norske bistandsaktører  som opererte i samme område.

Kristisk til skille mellom sivile og militære aktører

Det skillet man fra norsk side opererte med – med sivile på den ene side og militære på den andre – forenklet en svært kompleks virkelighet på bakken i den «norske» provinsen Faryab En slik modell gir kun ett svar uansett kontekst, og den skiller i for liten grad mellom ulike sivile aktører. Det førte jo blant annet til at norske soldater samarbeidet med USAID, men at de ikke ante hvor de norske og norskstøttede hjelpeorganisasjonene jobbet, eller hva de holdt på med.

Ønsker åpen debatt

Det jeg er opptatt av nå er at vi bør ha en åpen debatt om Norges innsats og om hva som kanskje kunne vært gjort annerledes og bedre. Jeg opplever at en del aktører ikke ønsker å diskutere om «den norske modellen» fungerte etter hensikten. 

Les hele intervjuet med Bistandsaktuelt her.

Les Norges Fredsråds intervju av Gunhild Hoogensen Gjørv her.