NPC: Thorbjørn Jagland should resign

The Norwegian Peace Council takes a critical stance to the Norwegian Nobel Committee awarding the European Union with the Nobel Peace Prize for 2012. Read our press release here:

Head of the Norwegian Nobel Committee should resign:

The Nobel Peace Prize for 2012 is awarded to the European Union. The Norwegian Peace Council takes a critical stance to the endowment. Granting the EU the Nobel Peace Prize for 2012 indicates its highly political dimension, awarding it to a project that for the past year has proven to represent the opposite of peace. The EU suffers from an extensive democratic deficit, with violations of human rights along increasing social inequality. Awarding the prize to the EU illustrates how the Norwegian Nobel Committee repeatedly appoints recipients that are irrelevant and who only serves to consolidate an already well-established societal power structure.

The Norwegian Nobel Committee’s decision does not comply with Alfred Nobel’s mission statement, which sets out to reward peace activists’ efforts throughout the preceding year. To the contrary, the award promotes the Norwegian Nobel Committee’s own interests and political visions. This shows that Thorbjørn Jagland’s earlier assurance that Alfred Nobel’s will shall be respected is mere rhetoric.

The Norwegian Peace Council regards the bestowment of the Nobel Peace Prize for 2012 to the EU as a further confirmation of how the composition of the Norwegian Nobel Committee is overly political. We demand that the Norwegian Parliament considers the appointment of a new committee that includes competent peace activists and peace researchers with a much greater focus on international peace issues. The Norwegian Peace Council argues that the head of the Nobel Committee, Thorbjørn Jagland, should resign.

The Norwegian Peace Council Hedda Langemyr, director Tel: (+47) 95 27 48 22

Norsk pressemelding: 

PRESSEMELDING FRA NORGES FREDSRÅD: – JAGLAND MÅ GÅ AV.

Nobels Fredspris for 2012 er tildelt den Europeiske Union. Norges Fredsråd stiller seg kritisk til årets tildeling. Dette er en høyst politisk pris til et prosjekt som gjennom det siste året har vist seg å være det motsatte av fredsfremmende. EU lider av et formidabelt demokratisk underskudd, med brudd på menneskerettigheter og økende sosiale forskjeller. Utnevnelsen av EU føyer seg dermed inn i rekken av nok en irrelevant fredsprisvinner. Dette utgjør ikke annet enn å bygge opp under allerede veletablerte maktstrukturer.

Den Norske Nobelkomités beslutning overholder ikke Alfred Nobels formålsparagraf, hvis belønner fredsforkjemperes innsats gjennom det siste året. Tildelingen fremmer derimot Den Norske Nobelkomités egeninteresser og politiske visjoner. Dette viser at Jaglands tidligere forsikring om at Alfred Nobels testamente skal overholdes er tomme ord.

Norges Fredsråd mener tildelingen av Nobels Fredspris for 2012 til EU er en ytterligere bekreftelse på at Den Norske Nobelkomiteens sammensetning er for politisk. Vi krever at Stortinget vurderer oppnevnelsen av en ny komité som inkluderer habile fredsaktivister og fredsforskere med et langt større fokus på internasjonale fredspolitiske spørsmål. Norges Fredsråd mener derfor at Den Norske Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland burde gå av.