Medlemsmøter: møt partiene

Her følger oppdatert informasjon om vårens medlemsmøter med partiene:

 

I forbindelse med valget har vi invitert samtlige partier med ambisjoner for høstens stortingsvalg til å stille med innledere til Zoom-møter med dere. Dette er innledere med inngående kjennskap til eget partis utenriks- forsvars og sikkerhetspolitikk. Innledning etterfølges av 30 min – 45 min for å stille representanten(e) spørsmål. Dette er et tilbud tiltenkt alle våre medlemsorganisasjoner, så ikke vær skremt av siste års fokus på særlig atomvåpen og nedrustning fra vår kant. All fredspolitisk fokus er ønsket!

 

OBS: Under runde 2 finner dere møter også før 12. april

Runde 1 med møter (påmeldingsskjema):

12. April (ferdig):

18.00-19.00:

 

  1. April (ferdig):

16.00 – 16.45: 

  • Da kan dere møte KrF, med stortingsrepresentant og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen Geir Toskedal og politisk seniorrådgiver for utenriks- og forsvarskomiteen Alf Rose Sørgaarden
  • Her finner dere KrFs forslag til nytt politisk program. KrFs landsmøte er 29. april – 2. mai.

 

17.00 – 18.00:

 

  1. April (ferdig):

17.00 – 18.00

 

Runde 2 med møter (påmeldingsskjema)

8. April (ferdig):

17.00 – 18.00

 

20. Mai (ferdig):

17.00 – 18.00

 

27. Mai (ferdig):

17.00 – 18.00

 

3. Juni:

16.00 – 17.00

 

10. Juni:

18.00 – 19.00

Viktig:

Hvor registrerer vi oss?

Spørsmål i forkant?

  • Send spørsmål til vår praktikant Ellen på ellen@norgesfredsrad.no, merk “Spørsmål til medlemsmøte+parti”. Her er det også mulighet til å sende inn spørsmål uavhengig om dere selv har mulighet til å møte, så vil vi vurdere om det er rom for spørsmål utover fra de som er tilstede.
  • Dere kan også stille spørsmål underveis, men innmeldte spørsmål vil prioriteres.

Hvor mange fra hver medlemsorganisasjon kan stille?

  • Vi har i utgangspunktet satt en maksgrense for 3 fra hver organisasjon per møte, dette for å vurdere interessen fortløpende. Hvis det er større interesse for enkeltmøter internt i deres organisasjon, ta kontakt når møtene nærmer seg. Da skal vi ha en god oversikt over påmeldte.
  • Husk at hvis du som representant for din organisasjon ikke har mulighet til å stille på alle møter, se på mulighetene til å fordele møtene internt slik at deres organisasjon er mest mulig representert.
  • Etter at vi har vurdert medlemmenes respons, vil vi også se på om det er rom for å invitere samarbeidspartnere og andre organisasjoner som kan ønske å delta på et slikt møte. Ta kontakt med daglig leder Oda Nyborg på oda@norgesfredsrad.no om dette er av interesse.

Når kommer link til møtene?

Link til møtene vil bli sendt til de som er påmeldt gjennom google-skjemaet når møtene nærmer seg. D

 

Husk:

Flere av partiene som stiller vil ha politikk mange er svært uenig med. De kan ha ført en type politikk i posisjon, og kan signalisere noe annet skulle de havne i opposisjon. Vi oppfordrer alle til å se muligheter til en god dialog, lese partiprogrammene for å se muligheter for steg i riktig retning for deres (og våre) kjernesaker med et nytt Storting, til å informere og til diskusjon.