Månedens Fredsprofil for februar 2017: Thorvald Stoltenberg

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for februar 2017 er Thorvald Stoltenberg.

Aktuell med:
Tidligere utenriks- og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg er ute med boken Frokost med Thorvald, sju samtaler om verden, livet og kjærligheten hvor han analyserer aktuelle politiske samfunnsspørsmål. Spesielt nevneverdig er hans forsøk på å dempe inntrykket av motsetningene mellom Russland og NATO, og mane til forståelse for hvordan vår politikk oppfattes i Russland.

Bakgrunn:
De siste årene har Norge ført en linje overfor Russland med større vekt på avskrekking, fremfor å balansere med beroligende tiltak, politisk samarbeid og dialog. Som følge av dette har tonen mellom Norge og Russland blitt skarpere og avstanden større. Regjeringens retorikk som at forholdet til Russland ”aldri kan blir det samme igjen”, sanksjonspolitikken, villigheten til å delta i NATOs rakettskjoldplaner, og utstasjonering av amerikanske marinesoldater i Trøndelag, gjør lite annet enn å provosere, polarisere og øke spenningen ytterligere. Dette i en tid der det motsatte er helt nødvendig. Sikkerhetspolitisk er nordområdene og et godt forhold på tvers av grensene både viktig og i vår interesse. Norge er avhengig av å samarbeide med Russland på en rekke områder, spesielt med tanke på utfordringer knyttet til Svalbard, miljø og ressursfordeling i Barentshavet. Å ha en viss forståelse for at Russland oppfatter Norges avskrekkingspolitikk som skadelig for vårt forhold, er ikke det samme som å være enig eller akseptere Russlands kritikkverdige brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Fremfor å importere sikkerheten og retorikken fra våre allierte er Norge tjent med en mer selvstendig Russlandspolitikk.

Begrunnelse:
Thorvald Stoltenberg føyer seg inn i rekken av aktører som stiller seg kritiske til Norges politikk overfor Russland. Stoltenberg advarer mot en negativ spiral av retorikk og handlingsmønstre, og en manglende forståelse for hvordan NATOs handlinger oppfattes av Russland. Stoltenberg er tydelig på at selv om vi ikke skal akseptere det Russland gjør og den folkerettsstridige annekteringen av Krim i 2014, så må vi slutte med en ensidig politikk basert på avskrekking. Våre nåværende handlinger har ikke ført til en endring i Russlands Ukraina-politikk, men føyes inn i rekken av vestlige politiske tiltak som misbrukes aktivt i russisk innenrikspropaganda og styrker de nasjonalistiske kreftene i Russland. Dette fører til sterkere fiendebilder og ytterligere russisk isolasjon fra vesten. Stoltenberg belyser viktigheten av dialog med vår nabo i øst for å hindre misforståelser som potensielt kan eskalere konfliktnivået og få fatale følger. Norges Fredsråd ønsker derfor å fremheve Thorvald Stoltenbergs viktige og betimelige kritikk av Regjeringens Russlandspolitikk, og gratulerer han som månedens fredsprofil for februar 2017!

Tidligere fredsprofiler:

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – «Fredens ring»
Mars – «Red Zone»
April – «Verdens beste nyheter»
Mai – Maria Bamieh
August – «Refugees welcome to Norway»

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – «Soldiers of Are og Odin»
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai – Tormod Heier
August – Europarådet
September – Frammuseet
Oktober – Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole
Desember – Foro Tynset

2017
Januar – Kårstein Eidem Løvaas