Kvinner, fred og krigerkultur

NATOs angrepskriger gjør det forståelig at norske kvinner velger bort en karriere i forsvaret. Problemet for forsvaret er at målet er å rekruttere flere kvinner, blant annet for å realisere FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 som Norge har ratifisert.

Les mer i Nye Meninger: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1038/subcat1038/thread210603/