Situasjonen i Oslo sentrum og på Utøya

I likhet med en rekke andre aktører, er Norges Fredsråd sjokkert over dagens hendelser i Oslo sentrum og på AUF sin sommerleir på Utøya. Vi ønsker ikke å spekulere over hvorfor dette har skjedd, heller ikke over hvem som står bak, men rette fokuset på nødvendige prioriteringer som kommer i tiden fremover. Norges Fredsråd mener at det viktigste nå er å mane frem en politisk varsomhet i forhold til hvordan denne situasjonen håndteres. Samt viktigheten av at vold ikke besvares med ytterligere bruk vold, men blir håndtert med ikke-voldelige midler. Norges Fredsråd vil motarbeide polarisering og politisering, men oppfordre alle innvolverte aktører til å arbeide med oss for å sikre et fredelig og inkluderende tilsvar på dette.


Beate H. Mikkelsen