Juvente: – En verden der rusmidler ikke skaper problemer

kristoffer

Organisasjonens navn:
Juvente

Grunnlagt:
1992

Antall medlemmer:
700 betalende, 1000 ikke-betalende

Leder:
Kristoffer Holm

Intervju med Kristoffer Holm. Tekst og foto: Johanne Hoffart. 

Hvordan er Juvente bygd opp?    
– Vi har et styre med en leder og en nestleder, samt sju styremedlemmer og tre vararepresentanter. Under styret har vi ni geografiske kretser, og under disse har vi lokallag i de fleste fylker. Vi har to faste heltidsansatte på kontoret i Oslo, pluss en del ansatte på prosjekter.

Hvem er organisasjonens viktigste støttespillere, og hvordan er den finansiert?
– Vi får mye støtte fra, og samarbeider med, Juba, IOGT og DNT. Sammen eier vi bistandsorganisasjonen Forut. Økonomisk sett får vi midler fra Frifond, Helsedirektoratet, og fra Barne- og likestillingsdirektoratet. 

I hvilken historisk kontekst ble organisasjonen dannet?
– For å svare på det må vi gå tilbake til avholdsbevegelsen. DNTU og NGU, som i 1992 ble slått sammen til å bli dagens Juvente, så dagens lys tidlig på 1900-tallet. På den tida var fyllekulturen et samfunnsproblem. Man mente at denne fyllekulturen startet i ungdomstida, og man ønsket seg tryggere og hyggeligere ungdomsaktiviteter.

Hvilken type fredsarbeid anser Juvente som viktigst, og på hvilken arena?
– Vi tror at fattigdom og urettferdighet skaper grobunn for konflikt. Derfor anser vi bistand og gjeldsslette til utviklingsland som viktige virkemidler for konfliktforebygging. Det er derfor viktig for oss å legge til rette for at bistandsorganisasjoner skal få fortsette med det de gjør. 

Hva ønsker Juvente å oppnå på lang, og på kort sikt?
– Vårt langsiktige mål er å skape en fredelig og demokratisk verden basert på menneskeverd, der rusmidler ikke skaper problemer. Vi ønsker å se at folk kun bruker rusmidler som ikke skaper problemer for hverken seg selv eller andre. 

– På kort sikt ønsker vi at det skal bli vanskeligere for mindreårige å skaffe seg alkohol. Vi har et prosjekt vi har kalt ”Skjenkekontrollen”, hvor vi sender mindreårige inn i butikker for å se om de blir sjekket for legitimasjon. Vi foretar omtrent 1000 slike sjekker i året. Cirka 40% av de mindreårige ungdommene får lov til å kjøpe alkohol.

– Et annet mål for oss er at unges eventuelle alkoholdrikking skal være et bevisst valg. Vårt prosjekt ”Fristil” er et kursprogram rettet mot niendeklassinger. Vi holder kurs om valgene man kan ta i forhold til alkohol og narkotika.

Hvem er det Juvente ønsker å påvirke?
– Vi ønsker å påvirke medlemsgruppa vår, som er ungdommer i alderen 13 til 26 år. Men vi jobber også med å nå politikere og beslutningstakere, hovedsakelig nasjonalt opp mot Stortingspolitikerne. Da mange regler om alkohol avgjøres lokalt, ønsker vi også å øke fokus på den lokale påvirkningen. Det er viktig å komme inn i beslutningsprosessenes tidlige stadier, og det hender vi for eksempel retter vår påvirkning mot arbeidsgrupper. 

Hvorfor bør man engasjere seg i Juvente?
– Om man synes drikkepress og andre typer press er stort, kan man engasjere seg i Juvente for å ta standpunkt mot dette. Det er organisasjonen for deg som vil jobbe for retten til å motstå ulike former for press, og for deg som vil kjempe for retten til å være seg selv og ta egne valg. I tillegg har vi et veldig godt sosialt miljø i Juvente. 

Hva er fred for deg?
– For meg er uavhengigheten viktig. Stater og mennesker bør være uavhengige, men samtidig bør man innse at man er like og at man bør respektere hverandre. I en fredelig verden har man samarbeid mellom stater, men både stater og individer kan gjøre det man ønsker uten å ha en ”godkjenning” fra andre.