Ny infofilm fra Ican Norge

10. oktober kl. 10:00 var det premiere på ICAN Norges rykende ferske animasjonsfilm. Etter nettpremieren har videoen spredt seg for alle vinder. I skrivende stund er den sett av 1200 personer. ICAN takker og gratulerer ressigør Vidar Bakkeli med en grafisk animasjonsfilm på høyt nivå. Vi takker også Feed Me for fengende musikk. Se og spre!

http://www.youtube.com/watch?v=NlztUF_nxiU

ICAN Norge har etablert seg som en viktig koordineringsorgan i arbeidet for et endelig forbud mot atomvåpen. Vi søker støtte blant norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforbund, bedrifter og politiske partier, og arbeider for å sette atomvåpen og atomnedrustning på medienes og politikernes agenda.

ICANs mål er full avskaffelse av verdens atomvåpen gjennom en internasjonal avtale som forbyr produksjon, lagring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen, samt en utvetydig tidsplan for når dette skal gjøres. ICAN Norges mål er å få den norske regjeringen til å ta initiativ til en slik forhandlingsprosess. Vi mener Norge har en unik mulighet til å ta en lederrolle på veien mot et endelig forbud mot atomvåpen.

Motta ICAN Norges nyhetsbrev. Klikk her: http://ymlp.com/xgemqjybgmgum