Hardangerakademiet: Fredssymposiet 2023

Utsnitt maleri av Ida Harsløf

Hardangerakademiet er medlemsorganisasjon hos Norges Fredsråd. Hver sommer arrangerer de fredssymposium på vakre Jonatunet i Jondal.


Fredssymposiet 2023, 28. – 30. juli

FREDSARBEID I KRIGSTID

Ida Harsløf:
Kunsten i fredens tjeneste 

Krigen og krigens konsekvenser har i alle tider vært gjenstand for kunstneriske uttrykk, og fredsbevegelsene har gjort det samme ved manifestasjon, demonstrasjon, protest, eller bare ved utrykke våre synspunkter.

Ida Harsløf vil fortelle og vise i bilder som illustrerer hvordan fredsbevegelsen i plakater og løpesedler har brukt bildet som budskap, men også hvordan man gjennom billeduttrykket kan bearbeide den frykt og de håp vi bærer på.

Ida Harsløf er en dansk fredsaktivist, cand. ped. i billedkunst og billedkunstner.

 

Dag Hoel:
Fred er ei det beste. 

Dag Hoel trekker de store linjene i hvordan vi i Norge har tenkt om – og manøvrert i – internasjonal våpenhandel gjennom hundre år. Den etiske dimensjonen ved våpensalg, faren for utilsiktet bruk av norske våpen, var utgangspunktet for vårt eksportregelverk. Etter innføringen av en markedsorientert verdensorden, har intensjonene ved regelverket fått mindre relevans. Markedet har rett.

Dag Hoel (1962), er forfatter og filmprodusent. Han ga i 2017 ut boka Fred er ei det beste, (Spartacus). Med utgangspunkt i familiens historie i ammunisjonsindustrien på Raufoss, forklarer forfatteren Norges rolle i internasjonal våpenhandel.

 

Ingeborg Breines:
State of the world.

Ingeborg Breineshar vært generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i Unesco, Paris samt direktør for Unescos kontor i Islamabad og Genève. Breines har vært president for International Peace Bureau og daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap

Ingeborg Breines vil også presentere sin nye bok: Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk realitet?

 

Ulla Klotzer:
NATO i Norden. Hva gjør fredsbevegelsen?
Sverige og Finland har vært nøytrale land, en buffer mellom NATO og Russland. Finland er nå offisielt blitt medlem av NATO, og Sverige er på vei inn. Hva er problemet med NATO, og hvorfor er fredsbevegelsen svært kritisk til denne militæralliansen?
Ulla Klotzer er fra Finland og er en profilert miljø- og fredsaktivist.

I mesteparten av sitt voksne liv har hun kjempet mot kjernekraft og atomvåpen. Nå kjemper hun også mot NATO og etablering av amerikanske baser i Finland.

Ulla Klotzer er Steinerskolelærer og har tidligere vært nesteleder i partiet De Gröna og leder for folkebevegelse
Alternativ til EU.

 

Ola Tunander:
«Hvis krig kan bli startet med en løgn, så kan fred begynne med sannhet.»

Ola Tunander er svensk samfunnsviter og historiker. Han tok doktorgrad ved Linköping Univerisitetet i 1989, med temaet «US Naval Strategy, Weapons Technology and Geopolitics». Han har vært seniorforsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO), og er nå Research Professor Emeritus tilknyttet PRIO.

Tunander har blant annet gitt ut boken «Libyakrigen» hvor han avslører de uærlige metodene som ble brukt for å påvirke verdensopinionen til å forlange en «humanitær intervensjon» i Libya i 2011. Ola Tunander har markert seg i diskusjonen om Ukrainakrigen.

 

Theo Koritzinsky:
Militærnekting som krigsmotstand og fredskamp i Norge.  1922-2022
Bokpresentasjon

Theo Koritzinsky er en norsk statsviter og politiker. Han har vært leder for SV og stortingsrepresentant