Gratulerer Sirleaf, Gbowee og Karman!

Norges Fredsråd berømmer Nobelkomiteen for valget av årets fredsprisvinnere, Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakul Karman. Spesielt gledelig er det at prisen tildeles representanter fra sivilsamfunnet som utrettelig har bekjempet diktatoriske regimer, arbeidet med forsoning og promotering av kvinners deltakelse med bruk av ikkevoldelige midler. Prisen fremmer viktigheten av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 fra 2000 som omhandler kvinners rolle og deltakelse i fred- og sikkerhetsspørsmål, og aktualiserer igjen betydningen av kvinnelig engasjement og deltakelse i forsoning og fredsbyggingsprosesser. Gledelig er det også at prisen tildeles kvinner som over tid har vist styrke, mot og en iherdig innsats. Samtidig anerkjenner konstellasjonen av vinnere også den svært tidsaktuelle ikkevoldelige motstandskampen som ledet frem til den arabiske våren. Dette er en stor dag for sivilsamfunnsaktører, freds- og kvinneaktivister verden over.

Norges fredsråd arrangerer gjerne fakkeltog for årets fredsprisvinnere.