Gratis foredrag om Dag Hammarskjöld 11. juni

Dag Hammarskjöld ble valgt til FNs generalsekretær i 1953. Han etterfulgte nordmannen Trygve Lie, den første som innehadde stillingen. Lie mente Hammarskjöld overtok «verdens mest umulige jobb». På Fredshuset i Møllergata 12 (7 etg) kl 19:00 torsdag 11. juni, vil foredragsholder Dag Harald Claes snakke om mennesket, hans virke, og om oppbyggingen av en av verdens viktigste fredsbevarende organisasjoner.

Hammarskjöld var sentral i oppbyggingen av FNs fredsbevarende styrker, foretok en noe mer vellykkede manøvrering mellom stormaktene enn forgjengeren, men kanskje først og fremst skapte tillit og tro på FN som en selvstendig, uavhengig, viktig og – ikke minst – evnerik organisasjon.

Han døde den 18. september 1961 i et flystyrt i det som er i dag nordlige Zambia. Hvem var Dag Hammarskjöld, og hva var arven hans for organisasjonen? Hva er betydningen av et sterkt og uavhengig FN-byråkrati? Hvordan har FNs rolle i internasjonal politikk utviklet seg?

Dag Harald Claes er statsviter og professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, med internasjonal politikk som fagfelt. Han har tidligere vært ansatt ved Fridtjof Nansens institutt og ved Arena-programmet.

Norges Fredsråd feirer 70års-jubileum og holder en møteserie som profilerer viktige figurer i fredshistorien. Dag Hammarskjöld er neste ledd i Jubileumsserien.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen! Meld deg gjerne på arrangementet på vår Facebook-event, følg denne linken: NFR 70 år – jubileumsserie – Dag Hammarskjöld og et sterkere FN-system 

Forsidefoto: www.daghammarskjold.se