Global Day of Action on Military Spending. Den 17. April 2012.

Bare for året 2010 steg de militære utgiftene globalt sett til hele 1,63 TRILLIONER dollar!

Fortsatt er vi vitne til en rekke kriser i verden i dag – som fattigdom, sult, mangel på utdannelse, dårlig helsevesen og miljøødeleggelser – og derfor er det særdeles viktig at vi samles for å skape en global bevegelse som skal fokusere på det FAKTISK BETYR NOE: nemlig menneskers liv og deres behov. Om det ikke er vårt ansvar…hvem er det da? Men vi er nødt til å handle NÅ!!!

Den 17. april 2012 arrangerer vi for andre gang den årlige Global Day of Action on Military Spending, for å samsvare med de nye årlige tallene for verdens utgifter brukt til militære midler som utgis av Det Internasjonale Instituttet for Fredsforskning i Stockholm (SIPRI). På denne dagen vil man på alle kontinenter samles til felles aksjoner for å rette offentlig og politisk oppmerksomhet, samt oppmerksomhet i media, mot kostnadene ved bruk av militære midler, og behovet for nye prioriteringer. Slike aksjoner vil hjelpe oss å bygge et internasjonalt nettverk rundt denne saken. Et mer detaljert program følger så snart som mulig.

Bli med oss på denne historiske Global Day of Action on Military Spending.

For mer informasjon:: www.demilitarize.org