Fredsstyrker til Den sentralafrikanske republikk

I en rapport publisert for sikkerhetsrådet, mandag 03.04, kommer det frem at FN ber om at 12 000 soldater sendes til det kriserammede landet, Den sentralafrikanske republikk.

Generalsekretær, Ban Ki-moon, ser med bekymring på utviklingen i landet den siste tiden. Det er stor fare for en eskalering av vold som igjen kan lede ut i en deling av landet – og i verste tilfelle et folkemord. Det er derfor behov for en robust fredsstyrke som kan beskytte sivile mot overgrep. 

Muslimske opprørere kastet landet ut i kaos da de kuppet makten i mars 2013. Kamper mellom ulike etniske og religiøse grupper har siden tatt livet av titusener av mennesker. 

Ban sier at det trengs en robust styrke for å beskytte sivile. Han foreslår at det blir sendt 10.000 soldater og nesten 2.000 politifolk til landet.

Les hele artiklen her.