Fredspolitikk på agendaen

Tirsdag 28.mai inviterte Norges Fredsråd til fredspolitisk debatt på Fredshuset.Tradisjonelt har internasjonal politikk og fredspolitikk fått liten plass i valgkampen før Stortingsvalget og det er derfor Fredsrådet inviterte til debatt for å kunne heve fokus på dette før årets valgkamp. Paneldeltakerne denne kvelden bestod av Marielle Leraand, nestleder i Rødt, Snorre Valen, medlem i utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget for SV, Laila Gustavsen, medlem i utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget for AP, Lars Peder Brekk, medlem i utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget for SP, Hanna Marcussen, nasjonal talskvinne for MDG, Rebekka Borsck, sentralstyremedlem og 1.kandidat til Stortinget for Buskerud Venstre, Lars Myraune, Stortingsrepresentant for Høyre og Tom Staahle, møtende vara i utenriks og forsvarskomiteen for FRP.

Representantene fikk mulighet til å presentere partienes fredspolitiske profil, før de kunne stille hverandre spørsmål og det ble åpnet for spørsmål fra salen. Det var enighet blant paneldeltakerne at FNs rolle i fredsarbeid er viktig og at deres rolle må styrkes, samtidig som FNs sikkerhetsråd må gjennomgå en fornyelse. Laila Gustavsen, AP utalte under dette at «de globale institusjoner må bli mer representative, behovet for demokratisering i sikkerhetsrådet er prekært». Videre var det delte meninger om hvorvidt vi skal bruke enorme ressurser på kampfly, hvorav Høyre mener at dette må prioriteres fordi de kampflyene Norge besitter i dag ikke tilfredsstiller Forsvarets behov. Til dette temaet stilte Bitte Vatvedt paneldeltakerne spørsmål om de visste hvor mye 60 milliarder kroner er, som er det beløpet kampflyene er påberegnet å koste. Av andre temaer som kom opp iløpet av kvelden var blant annet forsvarets fremtid og utvikling, våpensalg og nedrustning. Hedda Langemyr, ordstyrer og daglig leder i Norges Fredsråd avsluttet kvelden med følgende oppfordring: Sørg for at internasjonal politikk blir en viktig valgkampsak!

Fredsrådet twitret aktivt fra debatten. Følg oss gjerne videre på Twitter for flere oppdateringer eller for å lese gjennom kveldens debatt: https://twitter.com/NorgesFredsrad.

Les Fredsrådets fredspolitiske budsjett her