Forsvarets fremtid?

Kom på spennende debatt om forsvarets fremtid.

Tid: onsdag, 29. februar

Sted: Betong, Chateau Neuf

http://www.facebook.com/events/302700253124217/

Afghanistan, Irak og Libya. Norske myndigheters handlinger og erfaringene gjort i sammenheng med disse tre krigene gir opphav til et sentralt spørsmål: Hvor går veien veien videre? Hva skal Forsvaret være de neste femti årene?

Er målet å opprettholde et folkeforsvar, eller må Norge regne med å delta i flere skarpe oppdrag i NATOs regi, som muligens vil avkreve et mer profesjonalisert militærvesen? Hvilke konsekvenser vil dette i så tilfellet ha for Norges ansikt utad, samt vårt eget selvbilde? Tjener vi egentlig noe på et nært samarbeid med NATO, eller svekker det bare vår innsats i FN og ved egne grenser?

Hvilke mål vi legger til grunn for fremtidens forsvarspolitikk, gir også grunnlag for spørsmål om hvordan denne forsvarspolitikken skal føres: Skal hovedvekten ligge på teknologi og spesialstyrker eller på å opprettholde bredden i forsvaret? Bør vi satse på å bygge kampflybaser i Norge, eller har dette bare begrenset evne til å opprettholde forsvarsmakten? Og hvis et folkeforsvar skal være en målsetning, hva bør gjøres for å rekruttere flere kvinner til militæret?

Kulturutvalget arrangerer denne onsdagen i samarbeid med Norsk Tjenestemannslag, Norges Fredsråd og SVs internasjonale utvalg en debatt om forsvarets langtidsplaner.

Panel:
Espen Barth Eide, forsvarsminister
Torstein Dahle, Rødt
Alexander Harang, informasjonssjef i Norges fredslag
Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef