Fakkeltog for fredsprisvinnerne 10. desember!

Fakkeltog i forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris

I forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris 10. desember arrangerer FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og Norges Fredsråd fakkeltog samme dag.

At prisen i år går til Ellen Johnsen Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakul Karmen, er en stor anerkjennelse av det viktige arbeidet som gjøres av kvinner for å skape fred. Den fremhever samtidig viktigheten av å tydeliggjøre, implementere og styrke FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325, sier daglig leder i FOKUS Gro Lindstad. Og nettopp denne synliggjøringen skal gjenspeiles i årets fakkeltog.

Årets pris er åpenbart en kvinnepris som er uhyre viktig for reaktualiseringen og styrkingen av FNs satsning på kvinner, fred og sikkerhet gjennom SR 1325. Prisen er imidlertid også en pris for sivilsammfunnets innsats og for fredsbevegelsen verden over. Det er mange år siden prisen har blitt tildelt vinnere som i like stor grad representerer det Nobels testamente forfekter viktigheten av, og dette gir håp om at fremtidige utdelinger også vil være mer i tråd med de intensjonene Nobel hadde med prisen, sier daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr.

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål.  Overordnet mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør.
FOKUS består av 73 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner.
FOKUS er Nasjonalkomité i Norge for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

Norges Fredsråd ble opprettet 25. oktober 1945 av syv norske fredsorganisasjoner. I dag er Norges Fredsråd en paraplyorganisasjon med 24 medlemsorganisasjoner. I mer enn 65 år har vi tatt initiativ til å styrke fredsorganisasjonenes muligheter for samarbeid og evne til å påvirke politiske prosesser. Norges Fredsråd er en pådriver i arbeidet med nedrustning og konflikthåndtering med fokus på ikke-voldelige alternativer til bruk av militærmakt.