Exit Afghanistan

Invitasjon til Afghanistan-debatt

Det har gått ti år siden invasjonen i Afghanistan. De internasjonale styrkene er på vei ut, men hva slags fremtid venter afghanerne?

De internasjonale styrkene har så langt ikke klart å skape fred, stabilitet og utvikling i Afghanistan. Antallet sivile dødsfall har aldri vært høyere enn nå. Har ti års vestlig innsats vært helt forgjeves?

Hvilken hverdag vil møte afghanerne når de vestlige styrkene trekkes ut? Vil landet kastes ut i borgerkrig og interne stridigheter?

Hvilke forpliktelser har det internasjonale samfunnet fremover, og hva kan Norge gjøre for å bidra til at den afghanske sivilbefolkningen ikke blir glemt etter 2014?

Med Ayesha Wolasmal, Elisabeth Eide, Mujtaba Mastoor, Kristin Solberg, Arne Strand og Elisabeth Rasmusson.

Ordstyrer er Geir Helljesen.

Arrangeres av NRC Flyktninghjelpen og Dagsavisen.