En Nobelkomité uten troverdighet

Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, anbefaler kronikken av Jan Øberg med tittelen «En kidnapping av historien». Kronikken står som ukens analyse på hjemmesidene til Den Norske Atlanterhavskomiteen. Les mer her.

I kronikken stiller Jan Øberg, leder ved Transnational Foundation for Peace and Future Research, spørsmålstegn ved EUs kredibilitet som fredsprisvinner. Han trekker også frem den kunnskapsløse illustrasjonen av EU som fredsfremmer på Balkan, og hevder EU derimot gjorde krigen i Bosnia uunngåelig. I likhet med Norges Fredsråd krever Øberg at Den Norske Nobelkomité bør få en ny sammensetning med bredere fagkunnskap om fredspolitiske spørsmål.

Les «En kidnapping av historien» her.