Fredshusets første faglunsj!

Tema: «Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?» Tid: Tirsdag, 24.april kl.12.00-13.30 Sted: Fredshuset, Møllergata 12 Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevisene for hva som var Nobels hensikt og mener å ha funnet veldig klare svar, Nobel ville støtte fredsbevegelsens arbeid for en […]

Fredshuset offisielt åpnet!

Igår, 1.mars åpnet Fredshuset offisielt med en stor samling av mennesker både fra organisasjonslivet, politikken og øvrig kultur- og samfunnsliv. Daglig leder, Hedda Langemyr holdt åpningsinnlegg til stor applaus, fulgt av PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken, Berit Ås og Shabana Rehman. Musikalske innslag ved Nosizwe Baqwa og Ida Isax Alfstad. Det ble overrukket flere gaver til […]

Åpner Norges viktigste møtested for fred

Torsdag 1. mars markerer Norges Fredsråd og sju andre organisasjoner etableringen av det nye kontorfellesskapet Fredshuset. 81 inviterte gjester fra fredsorganisasjoner, politikk, forskning og medier kommer. – Fredshuset skal ikke være en selvstendig organisasjon, men vi skal være Norges største og viktigste møtested for frivillig fredsarbeid, sier Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd. […]

Peace House

We are happy to announce that first Peace House in Norway has started to work in new localization at Møl­ler­gata 12 in Oslo. Peace House is goining to be Norway’s central meeting for all those involved for peace. Several organisations are already in our new office: CISV, ICAN – campaign, No to Nuclear Weapons, Peace Brigades International, The Norwegian Peace […]

Fredshuset er på plass!

I dag flyttet Norges Fredsråd, Norges Fredslag, ICAN og Peace Brigades International til det første norske fredshuset! Vi venter på resten av fredshusaktørene. Formell åpningsfest planlegges for slutten av februar.

Kontrakten til Fredshuset er signert!

Sekretariatet i Norges Fredsråd har siden mars i år arbeidet med å skape et fredshus i Oslo sentrum. Torsdag 29. september ble kontrakten signert, og dermed ble det første av sitt slag i Oslo et faktum! 1. januar 2012 flytter Norges Fredsråd offisielt inn sammen med flere av sine medlemsorganisasjoner i nye og flotte lokaler […]

Politisk støtte til fredshus i Oslo

Oslo SV støtter hovedstadens første fredshus! I lys av vår internasjonale deltakelse i kriger i Afghanistan og Libya, samt terrorangrepene 22.juli, er behovet for en sterkere og mer slagkraftig fredsbevegelse mer presserende enn noensinne.Derfor bygger vi et fredshus! Norges Fredsråd er godt i gang med et større tiltak for å samlokalisere den norske fredsbevegelsens administrasjon […]

Historisk styrevedtak

På Norges Fredsråd sitt styremøte torsdag 8. september, ble det vedtatt å gå for samlokalisering med flere av våre medlemsorganisasjoner i flotte lokaler midt i Oslo sentrum. Innflytningen vil finne sted rundt årskiftet. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til det første fredshuset i Oslo! Beate H. Mikkelsen