Boklansering av «Kvinneblikk på atomenergi»

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) gir i høst ut boka «Kvinneblikk på atomenergi» og i den forbindelse inviterer IKFF og Norges Fredsråd til lanseringsmøte av boka 9. oktober 2012 på Fredshuset i Oslo, kl 11:30-13:00. Tre av forfatterene, Edel Havin Beukes, Eva Fidjestøl og Åse Berg vil presentere utvalg fra innholdet i boka.

I sin helhet består boka av artikler skrevet av seks tidligere og nåværende engasjerte og kunnskapsrike IKFF-medlemmer: Anne Grieg, Tove Bye, Edel Havin Beukes, Eva Fidjestøl, Åse Berg og Berit Ås. De beskriver historien om atomenergi i Norge, konsekvensene av Tsjernobyl-katastrofen for norsk landbruk og problemene med gjenvinning og lagring av atomavafall.

Følg linkher for brosjyre om boka: IKFF – Kvinneblikk på atomenergi-brosjyre

Det blir litt servering. Av hensyn til serveringen ber vi om forhåndspåmelding til ikff@ikff.no senest mandag 8. oktober.

Ankomst Fredshuset: Møllergata 12, 7. etasje: Rett ved Youngstorget: Kort gange fra Jernbanetorget eller Stortinget med trikk eller t-bane. Inngang til Fredshuset ligger rett ovenfor Justisen/Sosialen.

Velkommen!