Aldri mer Hiroshima. Aldri mer Nagasaki

Siden 1945 har Norges Fredsråd jobbet for fred. Å skape fred innebærer ikke bare fravær av krig. Det er og å jobbe for forsoning. For forståelse, for avvæpning og for avspenning.

Atomvåpenets historie sluttet ikke med ødeleggelsen av Hiroshima og Nagasaki for 75 år siden. På de samme 75 årene har det vært gjennomført 2.000 atomprøvesprengninger verden rundt. Lokalsamfunn og miljø har blitt ødelagt. Først i fjor så øyboere i Fransk Polynesia atommakten Frankrike delvis ta ansvar for prøvesprengningene der, men erstatning er uavklart. I Japan behandles årlig fortsatt 10.000 personer for seinskader. 

 

10 grunner til at Norges Fredsråd støtter Hiroshima-markeringen.

 

  1. Atomvåpen rammer sivile uavkortet, og vi kan ikke diskutere atomvåpen og bruk av atomvåpen uten også å diskutere konsekvensene ved bruk av atomvåpen. 
  2. Autoritære statsledere. 
  3. Fordi vi kan og må. Informasjon om atomvåpenprogrammer, konsekvensene og bruk undertrykkes kontinuerlig.
  4. Overlevende fra angrepene kjent som hibakusha lever fortsatt, og vi mener de fortjener en større plattform.
  5. Atomtrusselen tilhører ikke fortiden, og den er heller ikke hypotetisk.
  6. Kampen mot prøvesprengninger.
  7. Miljøskadene er graverende, og majoriteten av ofrene for atomprøvesprengninger er urfolk. 
  8. Skader og mutasjoner rammer de overlevende. 
  9. Internasjonale avtaler er avgjørende for å senke trusselnivået
  10. De viktige internasjonale nedrustningsavtalene som ikke allerede har falt, er sterkt truet. 

 

Farlige situasjoner med atomvåpen er ikke noe fjernt og noe tilhørende den kalde krigen. Raketthendelsen på Andøya i 95, eksplosjonen om bord på Kursk i 2001, og i fjor omkom 14 russere i en brann i en atomubåt i Barentshavet. Det har vært nære på mange ganger nå.    

 

Sammen med en rekke forskjellige freds-, humanitære- miljø- og fagorganisasjoner minnes vi ofrene for bombingen av Hiroshima og Nagasaki, og stiller oss bak FNs atomvåpenforbud som et middel på veien mot en verden fri for atomvåpen.

Facebook-event.

Informasjon om den landsdekkende markeringen (fra 3.-9. august).