Fredshusets første faglunsj!

Tema: «Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?»

Tid: Tirsdag, 24.april kl.12.00-13.30
Sted: Fredshuset, Møllergata 12

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevisene for hva som var Nobels hensikt og mener å ha funnet veldig klare svar, Nobel ville støtte fredsbevegelsens arbeid for en global fredsorden. Arbeidet med å få fredsprisen tilbake til de tiltenkte prisvinnerne har gitt viktige erfaringer om fredsideenes sjanse i norsk og vestlig politikk. Er fredsbevegelsen tjent med å la norske politikere smuldre opp prisen i alle retninger, eller bør den aktivt forlange respekt for den spesifikke fredsvisjon Nobel tok sikte på å støtte?

Det blir matservering fra 11.45. Velkommen!

Neste faglunsj er 22. mai kl. 12. Innleder blir Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter.  Temaet for denne faglunsjen blir: «Dialog og forsoning – underkommuniserte dimensjoner i norsk fredsarbeid.»