Barth Eide: – Joint Strike Fighter er viktigere enn hæren

Norges forsvarminister påstod likevel at han samtidig ville endre forsvaret fra «out of area» til «back to basics» i en debatt om fremtiden til det norske forsvaret.

Rødts Torstein Dahle (til venstre) var den største tilhengeren av et tradisjonelt territoralforsvar for Norge i en debatt om forsvarets fremtid på Det norske studentersamfund. Til høyre forsvarsminister Espen Barth Eide, Fredslagets Alexander Harang og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

– Funksjonen til det norske forsvaret skal først og fremst være å forsvare Norge, sa forsvarsminister Espen Barth Eide til drøyt 100 fremmøtte tilhørere i sitt åpningsinnlegg i Norges Fredsråds og studentersamfundets debatt om forsvarets fremtid på Det Norske Studentersamfund.

Sammen med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen var Eide  opptatt av å forsvare den norske regjeringens kontroversielle beslutning om å kjøpe inn 56 eksemplarer av det hyperdyre jagerbomberflyet Joint Strike Fighter (JSF). Jagerflyet vil være hjørnesteinen i det norske forsvaret i fremtiden hvis forsvarsministeren får gjennomslag for sitt syn.

– JSF godt valg

Til tross for at forsvarseksperter har påpekt at JSF er tregt og lite manøvreringsdyktig sammenlignet med andre jagerfly gikk forsvarminister Barth Eide offensivt ut:

– JSF er et meget godt valg for nærforsvaret av Norge. Vi trenger JSF for å kunne forsvare oss mot en eventuell fiende fra øst. Jeg ville heller ha lagt ned Hæren enn å droppe innkjøpet av JSF, sa ministeren og presiserte etterpå, idet publikum begynte å le: – Jeg har ikke noen planer om å legge ned Hæren.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen understreket at det norske forsvaret har blitt dramatisk redusert i størrelse de siste årene og presiserte:

– Men dette ville ha skjedd uavhengig av utenlandsoperasjonene i Afghanistan og Libya. Militært materiell øker raskt i pris, og russisk forsvar er dessuten mye mer redusert enn det norske.

Diesen gikk også offensivt i rette med kritikerne av den rødgrønne regjeringens beslutning om å kjøpe jagerflyet JSF til en kostnad på 150 milliarder kroner:

-Det er et mørkt kapittel at Stortinget ofte har vedtatt et større forsvar enn det det bevilges penger til. Den nåværende rødgrønne regjeringen er imidlertid et unntak fra denne regelen.

Forsvarte ikke-vold

De to andre debattantene Alexander Harang fra Norges Fredslag og tidligere Rødt-leder Torsten Dahle, var, ikke overraskende, negative til regjeringens satsning på JSF. Harang tok til orde for å prioritere et ikke-intervensjonistisk, lavteknologisk og mindre voldelig forsvar.

– Norge er i dag en netto bidragsyter til krig. Fredslaget vil i stedet fremme ikke-voldelig konflikthåndtering. Vi er for eksempel like opptatt av justisvesen som av forsvar. Vi vil tilbake til et mer defensivt forsvar, men det bør helst baseres på ikke-vold.

En tilhører fra salen stilte spørsmål ved den ikke-voldelige tilnærmingen:

-Hva hjelper det om sauene i verden bestemmer seg for å leve i fred med hverandre  når det er ulvene vi bør være redde for?

 – Det er ikke alltid våpenmakt som skal til for å ta ulvene. Det finnes nok av ikke-voldelige og ikke-utprøvde metoder. Sabotasje og streiker, for eksempel.

Rød forsvarsvenn mot angrepskrig

I sin iver etter å nedsable JSF og ta avstand fra norske militære eventyr i utlandet  fremstod den røde Torstein Dahle oppsiktsvekkende frem som panelets sterkeste forsvarer av et tradisjonelt, vernepliktsbasert, nasjonalforankret territoralforsvar:

-Verden preges i dag av økende konflikter om stadig knappere ressurser, innledet Dahle og fortsatte:

– Bare den norske befolkningen kan forsvare Norge. Før jul hadde sjøforsvaret kun fem fartøyer i drift. Vi må også stoppe kutt i Heimevernet. Satsningen på JSF er en katastrofe som gjør at vi bruker titalls milliarder på kapasiteter vi ikke trenger, som evnen til å bombe langt inne på fiendens territorium. JSF er dessuten dårlig egnet til å avskjære fiendtlige jagerfly i nordområdene.
Dahle tok til orde for å avslutte det norske engasjementet i angrepskriger:

– Rødt mener det er en sterk motsetning mellom forsvar av Norge og deltakelse i NATOs «Out of area»-operasjoner.