Styret

Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2018 — 2019

Styrets arbeidsutvalg: Liss Schanke (IKFF), Jonas Lillemoen Skaalerud (CISV), Frode Ersfjord (uavhengig) og Lene Espelund (uavhengig).

Øvrige styremedlemmer: Randi Heinert (Bestemødre for fred). Vara: Per Wium (Norske leger mot atomvåpen) og Trine Eklund (Norges Fredslag).