Representantskapsmøte 2. april utsatt til 28. mai

Styret i Norges Fredsråd har bestemt å utsette årets representantskapsmøte til 28. mai, jamfør vedtektene. Vi håper ved å gi dette litt tid at vi får mulighet til å møtes fysisk, men dette gir oss også god tid til å finne sikre demokratiske alternativer også.

Mer informasjon med ny innkallelse sendes ut på mail om litt, for ytterligere spørsmål kontakt post@norgesfredsrad.no.

Ellers:
Har du kapasitet til å bistå som frivillig, anbefaler vi å søke informasjon hos frivillige organisasjoner som Norsk FolkehjelpRøde Kors eller Norske Kvinners Sanitetsforening. Kommunene har ansvar for å ivareta sine innbyggere, og har beredskapsavtaler med frivillige organisasjoner som de nevnt. Slik bidrar vi til å sikre trygge og hygieniske rammer i vår dugnad.

Ta vare på hverandre, ikke vær teite ved å unødvendig bidra til spredningen av korona. Detta klarer vi 💪