Praktikantstilling i International Peace Bureau

International Peace Bureau søker praktikant med mulighet for oppstart 30. juli 2012. Se arbeidsbeskrivelsejobbeskrivelse for 2012. IPB søker kun kvinnelige kandidater som et ledd i å balansere kjønnsfordelingen blant kontorets ansatte. Det er også muligheter for å arbeide «eksternt» for IPB. Ta kontakt med IPBs Sekretariat ved interesse.

Krav til søkere:

– Kunne arbeide hel- eller deltid.

– Arbeidsperiode på minimum 3 måneder.

– Kandidaten må selv finanisere sin praktikantperiode.

– Språk: Sekretariatets språk er engelsk, fransk, spansk og tysk. Det kreves høyt nivå av skriftlige engelskkunnskaper.

Ta kontakt med IPBs Sekretariat med følgende opplysninger:

1) CV/Resume. IPB er særlig interessert i din erfaring fra organisasjonsarbeid innenfor fred/ menneskerettigheter/bærekraftig utvikling.

2) Motivasjonsbrev – Motivasjonsbrevet bør inneholde hvordan dine interesser sammenfaller med IPBs Programme on Disarmament for Development.

3) Dato hvor du er tilgjengelig for kontakt. 

4)  IPB ønsker klarhet i i om du er mann eller kvinne.

http://ipb.org/i/Support/V-C-ipb-volunteer-program.html