SØKNADSSKJEMA INTERN TILSKUDDSORDNING:

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK OG REISESTØTTE

På grunn av kutt i budsjettet, vil det i prosjektåret 2017/2018 dessverre ikke lenger være mulig å søke på tilskuddsordningen for kompetansehevende tiltak og reisestøtte. Vi beklager dette.