Publikasjoner

Pub­li­ka­sjo­ner 2012
Suve­re­ni­tet, sam­ar­beid og sik­ker­het i Nord­om­rå­dene

Fredshuset bosted for både gamle og nye fredskritikere

Pub­li­ka­sjo­ner 2011
Rust­nings­kapp­løp i Sør (funker ikke)

Pub­li­ka­sjo­ner 2010
Atom­ned­rust­ning 2010 Fra NPT til NWC-2

Pub­li­ka­sjo­ner 2009
Afgha­ni­stan­pub­li­ka­sjon støt­tet av For­svars­de­par­te­men­tet. Bidrag fra Eli­sa­beth Eikås, Norsk Freds­sen­ter, Arne Strand, PRIO, Tim Fox­ley, SIPRI, Eli­sa­beth Rasmusson.