– Nobelkomiteen bryter loven!

Nobelkomiteens totale misforståelse av sin oppgave er en fantastisk mulighet for fredsbevegelsen for å få spredt sitt budskap, mener juristen Fredrik Heffermehl.

Heffermehl innledet på Fredshusets lunsjseminar den 24. april, hvor han snakket om hvordan Nobelkomiteen  bryter Nobels testamente. Juristen er ærespresident i Norges Fredsråd og har skrevet to bøker og mange avisinnlegg om hvordan Nobelkomiteen gjennom sine tildelinger ignorerer Alfred Nobels klare kriterier for tildeling av prisen og dermed saboterer arbeidet for nedrustning.

– Militarismen ødelegger

– Vi lever i en sterkt militarisert kultur. Tanken om å avskaffe militarismen er mye fjernere for folk i dag enn for to tiår siden. Vi i norsk fredsbevegelse må bryte denne uheldige dynamikken. Fredsbevegelsens beste mulighet ligger i å få tydelig frem hvor skamløst Nobelkomiteen har forlatt Nobels ide om å støtte opp under den antimilitaristiske fredsbevegelsen. 

Juristen Heffermehl er kritisk til dagens sammensetning av Nobelkomiteen:

– Personer havner i fengsel for mye mindre grove brudd på testamenter enn det Nobelkomiteen har gjort de siste årene. Folk som ikke støtter Nobels idé er ikke egnet til å dele ut prisen hans. De kan ikke sitte som medlem av komiteen. De fem nåværende medlemmene i Nobelkomiteen har derfor ingenting i Nobelkomiteen å gjøre. Det blir helt galt når forsvarsvennene overtar en pris som skulle gått til fredsvenner, til dem som Nobel kalte «fredsforkjempere» i testamentet. 

Heffermehl mener imidlertid at militarismens inflytelse i dag også har et sterkt grep om opposisjonelle miljøer.

– Alle forsøk på å utfordre militærkulturen bukker under for overmakten, også i SV og PRIO. PRIO-direktør Kristan Berg Harpviken vil ikke innse at komiteen bryter testamentet.

– Obamapris verst

Heffermehl mener at Noelkomiteen de siste 40- 60 årene har har basert seg på hjemmelagede utlegninger av enkeltbegreper, og på et fredsbegrep helt fristilt fra Nobels testament.

-Fredsbegrepet blir av komiteen tolket til å kunne omfatte hva som helst, for eksempel klimaforkjempere, demokrati, mikrofinans. Slikt kan være verdifullt nok, men er ikke det Nobel mente med «fredsforkjempere. Den juridiske plikten er å støtte fred slik Alfred Nobel selv definerte fredsbegrepet – og Nobel gikk til kjernen i krigens problem. Han ville fjerne krigens infrastruktur; den militære kapprustningen.

Som et eksempel på hvor galt det kan gå var prisutdelingen i 2009:

– Prisen til Barack Obama er den største skandalen i Nobelprisens historie. Takketalen hans, hvor han forsvarte krig som virkemiddel, var en eneste stor fornærmelse mot Nobels fredsvisjon.

Støttet av svenske myndigheter

Etter at Heffermehl med begrenset hell har forsøkt å få til et offentlig ordskifte med Nobelkomiteen og norsk offentlighet om bruddene på testamentet sendte han inn en klage til det svenske stiftelsestilsynet: 

– Behandlingen av min klage endte nylig med fullt medhold, selv om pressemeldingen fra stiftelsestilsynet forsøkte å glatte over den klare konklusjonen fra behandlingen. Nobelstiftelsen i Stockholm ble pålagt å holde Nobelkomiteen i ørene og sørge for at den i fremtiden må velge sine vinnere i samsvar med formålet i Alfred Nobels testamente.  

Heffermehl håper at norske fredorganisasjoner nå vil følge opp saken:

– For fredsbevegelsen er problemene med Nobels fredspris også en fantastisk mulighet til å synliggjøre ideene om fredskultur som et alternativ til dagens krigskultur.

På Fredshusets lunsjseminar tirsdag 24. mars fikk de fremmøtte høre jurist og forfatter Fredrik Heffermehls redegørelse om Alfred Nobels ideer om en universell fredsorden. FOTO: Alex Klein