Gjennombrudd i FARC-forhandlingene

Colombias regjering og opprørgruppen FARC har etter lengre fredsforhandlinger blitt enige om en jordreform som skal gi fattige bønder jordbruksarealet tilbake. Jordreform var også målet da fattige bønder grep til våpen på 1960-tallet og som førte til at FARC ble opprettet. Konflikten har også dratt med seg flere problemer, som narkotikahandel og gisselaksjoner. De fire andre store spørsmålene partene nå må finne en løsning på og som det skal forhandles videre på er FARCs politiske rolle i fremtiden, en slutt på kamphandligene, narkotikahandelen og erstatning til ofrene for konflikten.

Les mer hos:

NRK

Aftenposten