GDAMS nærmer seg!

Den 17. april 2012, sam­ti­dig som Stock­holm inter­na­sjo­nale freds­forsk­nings­in­sti­t utt (SIPRI) leg­ger frem sin årlige over­sikt over ver­dens mili­tære utgif­ter, arran­ge­res Glo­bal Day of Action on Mili­tary Spen­ding (GDAMS). GDAMS er International Peace Bureaus globale initiativ (http://demilitarize.org/). Denne dagen vil folk på alle vederns kon­ti­nen­ter for­enes i hand­lin­ger for å skape opp­merk­som­het — offent­lig, medie­mes­sig […]

GDAMS is getting closer!

Global Day of Action on Military Spending on April 17, 2012 is organized to coincide with the release of the Stockholm International Peace Research Institute’s (SIPRI) new annual figures on world military expenditures. On this day, people on all continents will join together in actions to focus public, political, and media attention on the costs […]

WORLD CONFERENCE AGAINST ATOMIC & HYDROGEN BOMBS

Organizing Committee: 2-4-4 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8464 JAPAN Phone: +81-3-5842-6034 Fax: +81-3-5842-6033 E-mail: intl@antiatom.org For a Nuclear Weapon-free, Peaceful and Just World: We call for your participation in and support to the 2012 World Conference against A and H Bombs March 21, 2012 Dear friends, The summer of the 67th year from the atomic bombing […]

Forsvarets fremtid?

Kom på spennende debatt om forsvarets fremtid. Tid: onsdag, 29. februar Sted: Betong, Chateau Neuf http://www.facebook.com/events/302700253124217/ Afghanistan, Irak og Libya. Norske myndigheters handlinger og erfaringene gjort i sammenheng med disse tre krigene gir opphav til et sentralt spørsmål: Hvor går veien veien videre? Hva skal Forsvaret være de neste femti årene? Er målet å opprettholde […]

Seminar – Menneskerettighetenes plass i Grunnloven

Seminar på Voksenåsen, Ullveien 4, Oslo, tirsdag 28. februar 2012 kl. 09.00-16.00 Arr: Voksenåsen i samarbeid med Stortingets Menneskerettighetsutvalg og den norske delegasjon til Nordisk Råd Stortingets menneskerettighetsutvalg la frem sin redegjørelse overfor Stortinget den 10. januar 2012. Som en oppfølging arrangeres det et åpent møte/seminar på Voksenåsen hvor utvalgets leder Inge Lønning presenterer rapporten. […]

Gene Sharp coming to film festival in Oslo.

  The organization «Human Rights Human Wrongs» is organizing a documentary film festival in Oslo, with screenings at Vika Kino, Parkteateret and Litteraturhuset. The  film festival is looking to use the documentaries as an information source, where human rights and non-violent intervention will be in focus. This year’s guest of honor is the notable Gene […]

Gene Sharp til fredsfilmfestival i Oslo.

  Fra den 7. til den 12. februar arrangeres dokumentarfilmfestivalen «Human Rights Human Wrongs» i Oslo, med visninger på Parkteateret, Litteraturhuset og Vika Kino. Ideen bak filmfestivalen er å bruke filmene som en informasjonskilde, hvor menneskerettigheter og ikke-voldelig intervensjon er i fokus. Årets hovedgjest er ikke-voldsaktivisten og grunnleggeren av akademisk ikke-voldsforskning Gene Sharp. Han stiller opp […]

Arne in 100

Philosopher Arne Næss (1912-2009) was born January 27th 1912, so January 27th 2012 marks the 100 year anniversary of his birth. On this day the event «Arne i 100» («i 100» being a Norwegian phrase alluding to both age and speed/activity level) will take place in the university aula in Oslo, Norway. We the organizers, who have […]

Arne i 100

27. januar 2012 er det 100 år siden filosofen Arne Næss (1912-2009) ble født. Det ønsker vi i Arne i 100-komiteen å markere både på selve dagen og gjennom et Arne Næss -år det første året etter hundreårsdagen. Vil du bli med? Her er noe av det du kan foreta deg: * Kjøp billett til […]